Bolševník velkolepý – letitá problematika města

Bolševník velkolepý – letitá problematika města

Bolševník v okolí našeho města (rok 23014)

V extravilánu Mníšku pod Brdy se v minulosti velmi rozšířila invazivní rostlina Bolševník velkolepý.  Dospělá rostlina dorůstá výšky 300–450 cm a vytváří až 5 000 semen s klíčivostí 3–5 let, vzcházejících postupně (tzn. i po 5 letech nečinnosti tvoří plnohodnotné rostliny). Průměrný vývoj do květu trvá 4–5 let. Proto je likvidace tohoto druhu tak problematická a zdlouhavá. V době největšího výskytu této invazivky na našem území šlo o více než 30 ha ploch na stovkách parcelních čísel.

Orientační souhrn pozemků (stav v roce 2014) s postupnou likvidací bolševníku:

  • Sever – areál Skalka, Řevnická, za garážemi, lesy a louky Pod Skalkou, Ve Štítku (8,9 ha).
  • Východ – bývalý motokros u D-4 a pozemky za ním, část areálu ÚVR (10,4 ha).
  • Jihovýchod – široké okolí silnice č. 116 mezi kovohutěmi a ÚVR (8,3 ha).
  • Jih – vnější okolí areálu ÚVR (2,2 ha).

Přesné výměry jsou podchyceny dle parcelních čísel. Pokryvnost a likvidace je vedena dle metodiky Karlovarského kraje.

V průběhu let byl od bolševníku eliminován celý sever (krom jedné soukromé lokality), nyní dochází pouze k zásahům na znovu zavlečených jedincích. Zcela očištěny od monokultury bolševníku byly i podmáčené pozemky východně za bývalým motokrosem. Na nich se opět rozšiřuje chráněný Kosatec sibiřský a navrací se původní druhy bylin. Nejvíce jsou nyní zamořeny bolševníkem pozemky kolem areálu ÚVR a Kovohutí, podél silnice č. 116. Zde je likvidován bolševník již od dubna, zprvu postřikem na list, později kácením rostlin jdoucích do květu a aplikací herbicidu do stonku. Tento postup se za léta praxe velmi osvědčil a vede k přerušení reprodukce semen. Likvidace na těchto místech byla zahájena v roce 2020. Agentura ochrany přírody a krajiny a MÚ Mníšek pod Brdy provádí pravidelné kontroly – první letošní proběhla dne 8. června.

Hlavní motivací této letité práce jsou viditelné výsledky, kdy se obnovují travní porosty a navrací se kvetoucí byliny včetně vzácných druhů, jako je Kosatec sibiřský. Snahou je obnova biodiverzity v místech původních monokultur bolševníku. AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) přijímá tento fakt při kontrolách, spolu s narůstajícími čistými pozemky, vždy s povděkem a uznáním.

Vladimír Smetana, odborná likvidace bolševníku

Vedení města by rádo poděkovalo panu Smetanovi za obětavé nasazení a dlouholetou práci při likvidaci invazivního bolševníku na našem území. Jedná se o práci velmi namáhavou, kdy je mnohdy potřeba prodírat se ostružiním a trnkovím, aby se bolševník zlikvidoval. V ochranném oděvu, s těžkým kanystrem postřiku na zádech to není lehká práce. Nehledě na nebezpečné silice rostliny a riziko popálení kůže. Děkujeme.
Hana Kotoučová, místostarostka

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se