Dřevěný přístřešek na železniční stanici zdobí pamětní cedule

Dřevěný přístřešek na železniční stanici zdobí pamětní cedule

Zleva: Štěpán Hálek, Jaroslav Brabec, Jana Landerová, Milan Vyskočil, Robert Izák, Jitka Izáková a Jan Skalický (Ředitelství Vodních cest ČR)

Členové a sympatizanti mníšeckého Okrašlovacího spolku odhalili ve středu 10. srpna 2022 pamětní ceduli na místě, které obvykle nebývá podobnými poctami zahrnováno.

Vtipným textem opatřenou smaltovanou tabulku připevnili na dřevěný objekt bývalých dřevěných záchodů v mníšecké železniční stanici.
„Na myšlenku umístit sem pamětní ceduli nás přivedl jeden nepříjemný zážitek, ke kterému došlo před dvěma lety. Na mníšecké nádraží tehdy přijela montážní četa Správy železnic a zlikvidovala dřevěný manipulační domek stojící naproti za tratí. Za oběť jim měly padnout i dřevěné záchody, ale naštěstí se mi podařilo telefonicky zmobilizovat Jiřího Svobodu, generálního ředitele Správy železnic, a díky jeho zásahu přístřešek přežil,“ vysvětluje okolnosti jejího vytvoření hlavní iniciátor akce Robert Izák a pokračuje: „Cedule má jednak kolemjdoucím připomínat účel, ke kterému přístřešek kdysi sloužil a má být také zárukou toho, že v nejbližší době nebude odstraněn. Cedule tak historické záchodky povyšuje na kulturní památku a současně může být garantem jejího zachování.“

Dřevěný přístřešek, který je jednou ze tří původních dosud stojících drážních budov z roku 1897 a pamatuje tak časy rakousko-uherského mocnářství, sloužil svému účelu ještě před 3 lety! Míval dva samostatné vchody, zvlášť pro muže a ženy, které si klíč vyzvedávaly u výpravčího ve stanici.
Dříve byla zezadu „domečku“ ještě takzvaná lampárna, kde měli železničáři uskladněné barvy, oleje, lampy a další materiál.
Nyní je objekt již uzamčen celý a jeho užitečnou roli převzala vedle stojící plastová mobilní toaleta, lidově zvaná TOIka.

Zeleně natřená budka, která po více než jedno století poskytovala úlevu mnoha cestujícím do našeho města, si dozajista naši pozornost zaslouží i z toho důvodu, že je nejspíše jedním z posledních zařízení tohoto typu na české železnici!

Text na ceduli zmiňuje nejen původní účel zeleného přístřešku, ale i poděkování za jeho záchranu před demolicí

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se