K + M + B + 2022!

K + M + B + 2022!

Malí koledníci na farní zahradě. Foto: Libor Kálmán

Před rokem zasáhla do tříkrálového koledování pandemie a s ní přijatá opatření tak zásadně, že koledníci do ulic vůbec nevyrazili. Letos už mohly skupinky králů opět popřát štěstí zdraví a požehnat vašim domovům osobně.

Nebylo to ale bez omezení – koledníci nemohli koledovat kvůli opatřením ve vnitřních prostorách, nedostali se tak do bytových domů. Některé skupinky z důvodu karantény nebo nemoci musely na poslední chvíli odřeknout účast. Přesto do ulic Mníšku pod Brdy, Stříbrné Lhoty a Rymaně vyrazilo dvanáct skupinek a podařilo se jim do kasiček vybrat 70 tisíc korun!
Lidé, ke kterým koledníci nedorazili, měli do 16. 1. možnost přispět do stacionárních kasiček v kostele, v lékárně U Matky Boží a v podatelně městského úřadu. Z těchto pokladniček přibylo do tříkrálové sbírky dalších 3 560 Kč.
Další možností bylo, stejně jako loni, až do konce ledna přispět bankovním převodem na číslo tříkrálového sbírkového účtu – 66008822/0800 s variabilním symbolem 777911922 ve prospěch naší farnosti nebo bezhotovostním převodem skrze přidělený QR kód. Výsledky ještě nejsou v tuto chvíli ještě známy.
Cílem sbírky je finanční pomoc sociálním projektům v ČR i zahraničí. Cílem letošní sbírky v pražské arcidiecézi je pomoc potřebným v souvislosti s covid-19 v pražské arcidiecézi: Domovu seniorů sv. Václava ve Staré Boleslavi, Farní charitě Kolín. Dále i pomoc v zahraničí, příspěvek na zdravotní péči pro sociálně slabé v Ugandě.
Většinu výtěžku, 65 %, využije Farní charita Mníšek pod Brdy na místní potřeby. Z výtěžku loňské sbírky jsme mohli v naší farnosti uhradit školní družinu, kroužek, obědy ve školce, školní pomůcky potřebným dětem. Postiženému chlapci přispět na rehabilitační pobyt a přispět na léky lidem v nouzi.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem štědrým dárcům a také ochotným koledníkům! Díky vám můžeme pomáhat.

Monika Umlášková, Farní charita Mníšek pod Brdy

Co znamená zkratka K + M + B +2022
V období Tří králů je ve střední Evropě zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B+ s udáním letopočtu. V Česku obvykle K+M+B+. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. Znaménko + neznamená plus, ale je symbolem kříže.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se