Myslivci divočáky řeší, důležitá je ale i součinnost majitelů pozemků

Myslivci divočáky řeší, důležitá je ale i součinnost majitelů pozemků

Výřad ulovených divočáků na jedné z listopadových loveckých akcí

Problémem, který již několik let trápí mníšecké občany, je přemnožení divokých prasat a jejich „výlety“
do centra našeho města. Přemnožení černé zvěře není jen problémem Mníšku pod Brdy, ale potýkají se
s ním v celé České republice a Evropě.

Za přesunem divokých prasat z jejich přirozeného prostředí do klidnějších částí, a bohužel v některých případech do centra města, může enormní tlak turistů v lesích (houbaři, cyklisté, čtyřkolky apod.). Za přemnožení divočáků v intravilánu města mohou pak častokrát nezodpovědní majitelé neudržovaných pozemků, kteří se o ně řádně nestarají (nelikvidují náletové dřeviny) a tím umožňují černé zvěři přirozený kryt.

Další preventivní vytlačování černé zvěře
v oblasti lokality Za Rybníky
se uskuteční v termínech:
3., 10. a 17. PROSINCE
(soboty ráno od 7 do 9 hodin).
Akce budou pokračovat i po Novém roce.

Honební společenstvo Kytín
Od podzimu 2022 se myslivci z Honebního společenstva Kytín (HSK), zaměřují na intenzivní lov v rámci mníšeckého katastru a za dva měsíce ulovili již 19 kusů černé zvěře. Jsou zde umístěna tři myslivecká zařízení (mobilní posedy) určená k individuálnímu odlovu v noci a dvě odchytové klece, do níž se zatím lapil pouze jediný divočák.
„Odlovem černé zvěře se zabývá 18 našich členů. Věnují se tomu ve svém volném čase, každý
z nich má svoje občanské povolání,“
říká hospodář HSK Josef Slepička a dodává: „K této časově
náročné agendě patří také denní kontrola odchytových klecí.“

Je třeba poukázat i na skutečnost že Mníšek pod Brdy sousedi i s jinými honitbami, než je honitba Honebního společenstva Kytín. I v těchto honitbách se samozřejmě vyskytuje černá zvěř, která město navštěvuje. K uvedeným aktivitám myslivci přidali i lovecké akce s taktikou vytlačování černé zvěře, která ji má za cíl ze zanedbaných honebních pozemků po okrajích města vyhnat zpět a natrvalo do lesa. Opakované akce ukázaly, že zvolená taktika je nejspíš správná.

Odchytová klec Za Rybníky

Honební a nehonební pozemky
Myslivci z HSK mohou lovit (vstupovat na pozemky se zbraní a případně s loveckým psem za účelem lovu) pouze na honebních pozemcích, jejichž status vymezuje zákon. Na nehonebních pozemcích nesmí bez udělené úřední výjimky žádným způsobem lovit!
Jedná se o obydlené oblasti s častým pohybem osob. Použití kulové zbraně či brokové s jednotným nábojem je zde velmi problematické s ohledem na bezpečnost, protože lovecké zbraně jsou konstruovány, aby usmrtily na velkou vzdálenost třeba i stokilového divočáka. Apelujeme proto na majitele pozemků, aby se o ně řádně starali a neposkytovali černé zvěři kryt.
Jedná se především o zanedbanou zahradu nad Městským kulturním střediskem V Lipkách, kde se zdržuje až 15 divočáků, kteří po nocích podnikají výlety do centra Mníšku.
V případě, že na veřejném prostranství (parkoviště, ulice apod.) potkáte divoká prasata, uvědomte o tom strážníky městské policie (tel.: 737 274 227), kteří zajistí v dané lokalitě bezpečnost.

Červeně jsou vyznačeny dvě oblasti, ve kterých se budou myslivci pohybovat

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se