Poděkování městu Mníšek pod Brdy za podporu Linky bezpečí

Poděkování městu Mníšek pod Brdy za podporu Linky bezpečí

Rada města Mníšek pod Brdy schválila v květnu 2021 příspěvek ve výši 5 000 Kč (Usnesení RM č. 24-96/2021) pro spolek Linka bezpečí z. s., který poskytuje bezplatné poradenství, pomoc a ochranu dětem a mladým lidem v tíživých či krizových životních situacích.
Příspěvek ve stejné výši schválila rada města také v loňském roce.

Koncem roku 2021 přišel z Linky bezpečí z.s. děkovný dopis ve znění:

Vážení,
ráda bych Vám i celému zastupitelstvu poděkovala za finanční podporu, kterou jste Lince bezpečí poskytli. Velmi oceňuji, že ani v tak náročném období, jakým se rok 2021 opět ukázal být, nezapomínáte na důležitost a nezastupitelnost krizových služeb, jež pro děti a dospívající z Vašeho okolí dlouhodobě poskytujeme.
Trend, který odstartoval na začátku pandemie Covid-19, bohužel pokračoval i nadále. Jenom na Lince bezpečí jsme v tomto čase zaznamenali výrazný 26% nárůst psychických problémů u dětí. Řada z nich přitom opět souvisela s tématy jako lockdown, strach z covidu nebo absence školního kolektivu a nechyběly ani rodinné problémy, které toto náročné období mnohdy ještě zesílilo.

Město Mníšek pod Brdy se rozhodnutím podpořit Linku bezpečí připojilo k dalším 1 517 partnerským městům, městysům a obcím napříč celou Českou republikou. Všem za to patří obrovské poděkování a aspoň symbolické místo na Mapě dobra, kam umisťujeme naše podporovatele. I díky Vám jsme mohli pomáhat v maximálně možné míře těm, kteří naši pomoc potřebují.

K tomuto poděkování si dovoluji přiložit také aktuální letáky, kterými můžete obyvatelům naše bezplatné služby, které pro ně i s Vaší pomocí zajišťujeme, připomenout. Zároveň jsme do nich uvedli informaci o Vaší laskavé podpoře.

Za celou Linku bezpečí Vám ještě jednou děkuji a přeji hodně zdraví a sil.

Soňa Petrášková, ředitelka
Linka bezpečí, z.s.

LINKA BEZPEČÍ poskytuje na čísle 116 111 služby telefonické krizové pomoci dětem nonstop 24 hodin denně, zdarma z pevných i mobilních sítí, po celé ČR. Kromě telefonu funguje také na chatu a e-mailu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se