Tři argumenty pro těžbu

Tři argumenty pro těžbu

V mnoha bývalých lomech se dnes daří vzácným druhům, jako např. vstavači obecnému, který se vyskytuje i v přírodní památce Andělské schody. Na snímku lom Cínová hora u Znojma. Foto: archiv České štěrkopísky spol. s r.o.

Reakce na článek Plánuje se otevření kamenolomu v Nové Vsi pod Pleší, obyvatelé se postavili proti:

1. Nepřípustné vlivy nehrozí

Kvalitní zákony v oblasti životního prostředí zaručují, že těžbou nedojde k nepřípustným vlivům na přírodu, na obce či obyvatele. Povolovací proces nestranně probíhá vždy v řádném správním řízení, na základě odborných posudků a za účasti veřejnosti.
Příznivá poloha ložiska umožňuje těžit v prostoru zcela obklopeném lesy, umístit technologii dále od obcí a díky přímému napojení na dálnici D4 se zde doprava nedotkne jakýchkoliv zastavěných území. Moderní technologie dnes umožňují účinně předcházet prašnosti (filtrace či mokrá úprava) a hluku. Nedaleká přírodní památka Andělské schody (EVL) nebude záměrem dotčena, investor naopak může nabídnout podporu při péči o toto chráněné území.
Dnešní hospodářské lesy tvořené v místě ložiska nepřirozenými společenstvy jsou silně napadeny kůrovcem a vědecké poznatky dokládají, že vznik lomů nesnižuje pestrost přírody, ale spíše vede k jejímu budoucímu obohacení. Rekultivací společně navrženou se zástupci obcí a spolků zde v budoucnu může vzniknout přírodně cenné území nebo např. rekreační oblast zahrnující jezero s průzračnou vodou.

2. Stavební kámen byl a bude potřeba

Využívání kameniva jako nejpřirozenější stavební suroviny provází lidstvo od vzniku civilizace a nelze jej nahradit. Dle analýzy, kterou pro ŘSD zpracovaly Těžební unie, Česká geologická služba a Sdružení pro výstavbu silnic, skončí téměř polovina lomů ve Středočeském kraji a na území Prahy do 10 let. Ložisko u Nové Vsi pod Pleší přitom evidují geologové již přes 60 let jako velmi kvalitní zdroj kameniva pro české stavebnictví. V kraji se očekává dostavba dálnic D3 a D4, modernizace železnic a další stavby, které spotřebují hodně kameniva. V případě nedostatku této suroviny dojde k jejímu zdražování, dovážení ze vzdálených míst je navíc neekologické.

3. Šance pro místní ekonomiku i spolky

Provoz kamenolomu představuje významný zdroj financí do obecního rozpočtu v řádu milionů korun ročně, podporu zaměstnanosti a lokální ekonomiky, počítá se i s dalšími investicemi do rozvoje obcí a spolupráce s místními spolky a organizacemi. Investor má zájem být regionu zodpovědným a spolehlivým partnerem.

Petr Dušek, České štěrkopísky spol. s r.o.

Přehledová mapa zachycuje polohu technologické linky vůči D4 a nejbližší zástavbě

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se