Plánuje se otevření kamenolomu v Nové Vsi pod Pleší, obyvatelé se postavili proti

Plánuje se otevření kamenolomu v Nové Vsi pod Pleší, obyvatelé se postavili proti

Také v těchto místech má být kamenolom

Od loňského léta probíhá v Nové Vsi pod Pleší a okolních obcích ostrá diskuze na téma plánovaného otevření kamenolomu v lokalitě mezi Závistí a Voznicí. Vzhledem k tomu, že se oblast nachází dva kilometry vzdušnou čarou od Mníšku pod Brdy, záměr na otevření kamenolomu se dotýká i našeho města. Rádi bychom čtenáře seznámili s aktuálním stavem, ve kterém se tento záměr nachází.

Záměr prodeje pozemků
Vše začalo roku 2019, kdy Leonhard Colloredo-Mansfeld uzavřel Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní na 20 let s těžařskou společností České štěrkopísky spol. s r.o. o prodeji šesti pozemků v katastru obce Nová Ves pod Pleší o celkové výměře 1 369 061 m². Cena je stanovena na 3 EUR za 1 m², což představuje celkovou částku přes 99 miliónů Kč (při aktuálním kurzu 1 EUR = 24,20 Kč).
Těžba kamene by tu měla probíhat desítky let a mělo by se jednat o náhradu ložiska na Zbraslavi, kde má být provoz za několik let ukončen.
Naplnění smlouvy ovšem brání „drobnost“, kterou je schválení nového Územního plánu obce Nová Ves pod Pleší, kde je zákres ložiska stavebního kamene jako plochy nadmístního významu pro těžbu nerostných surovin uveden zatím jenom v koordinačním výkresu. V závazných stanoviscích panuje rozpor a ten lze vyřešit pouze v dohadovacím řízení mezi ministerstvy.

Členové rodu Colloredo-Mansfeld, který vlastní rozsáhlé pozemky a nemovitosti na Dobříšsku, jsou v otázce otevření kamenolomu názorově rozděleni.
– Leonhard Colloredo-Mansfeld (z opočenské větve rodu), který se svou matkou
Kristinou Colloredo-Mansfeld vlastní společnost „Lesy Colloredo-Mansfeld s.r.o.“ (včetně předmětných pozemků v lokalitě Závist), prodává pozemky k otevření kamenolomu.
– Manželé Livia a Jerome Colloredo-Mannsfeld (je ze zbirožské větve rodu a je bratrancem Kristiny), vlastnící společnost „Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.“ (zámek Dobříš, rybářství atd.), které zná veřejnost z dobříšského zámku, jsou proti tomuto záměru

Občané se bouří
Proti tomuto záměru vystupuje od roku 2022, kdy informace o plánovaném otevření kamenolomu vešla ve známost až díky projednávání návrhu nového územního plánu, spolek Občané proti kamenolomu v katastru Nové Vsi pod Pleší, z. s. s předsedou Jindřichem Najmrem. Zorganizovali petici (více než 1 000 podpisů), aktivně jednají s úřady, od územně příslušného v Dobříši, přes Středočeský kraj až po ministerstva i s okolními obcemi a soustředili kolem sebe tým odborníků a právních expertů.

Argumenty proti těžbě
Spolek uvádí několik zásadních námitek proti plánované těžbě:

  • Případná těžba poškodí evropsky významnou lokalitu Andělské schody: bude zničena velká část její napájecí oblasti (odtěžením vrchu Bouškovská), stejně tak i přírodní rezervace se zvláště chráněnými rostlinami a živočichy přiléhající k plánovanému kamenolomu.
  • Hluk a prach z těžby poškodí zdraví obyvatel okolních obcí (respirační a ischemické choroby) a naruší statiku budov rodinných domků a chat v blízkosti lokality Závist.
  • Případná těžba by mohla ohrozit koridor, kterým proudí čistý vzduch směrem k Nemocnici Na Pleši. Spolek se v současné době snaží získat posudky odborníků, které by rozsev jemného prachu v oblasti nemocnice jednoznačně potvrdily.
Zákres ložiska na mapě

Kam s vytěženým kamenem?
V případě kamenolomu na Závisti by se jednalo o těžbu drceného a stavebního kamene, který se používá jako přísada do cementu při výrobě betonu a do asfaltových směsí. S vytěženou horninou by ani nákladní automobily nemusely jezdit daleko. Pár kilometrů od plánovaného kamenolomu se u Malé Svaté Hory, za odbočkou na Chouzavou, se nachází Betonárna Kytín, která je v areálu obalovny asfaltových směsí a výrobny recyklátů. Nejrychleji by tam mohly nákladní automobily dojet po komunikaci sousedící s dálnicí D4.

Podpora známé osobnosti
Členem spolku je i známý geolog a popularizátor vědy Václav Cílek, který se k problematice dosluhujících i nových kamenolomů v prosinci loňského roku vyjádřil: „Dochází stavební kámen. To je nyní největší problém. Budoucí boje budou svedeny o to, kde bude velkolom ve středních Čechách. Jak Zbraslav, tak Husinec v podstatě končí. Další velkou věcí jsou štěrky a písky. Dnes jsou státy, kde mafie obchoduje ne s heroinem, ale se štěrkopísky, protože se chytila stavebních firem, které je potřebují.“

Veřejný zájem?
Důležitým mezníkem bylo mezirezortní jednání zástupců čtyř ministerstev (průmyslu, místního rozvoje, životního prostředí a zemědělství), které se uskutečnilo 6. prosince 2022.  Na něm se měli účastníci shodnout v tom, že nevyhrazený nerost na soukromém pozemku nemůže být veřejným zájmem. Touto argumentací dosud operovali a operují zastánci kamenolomu.

Mohlo by se jednat o významný průlom v chápání plánovaného kamenolomu ze strany státních institucí. Ale vyhráno zatím ještě zdaleka není. V návrhu nového územního plánu je zákres ložiska uveden zatím pouze v koordinačním výkresu. Bude teď záležet na výsledku dohadovacího řízení, jak bude nový územní plán obce nakonec vypadat.
Členové spolku ale vyvíjí maximální úsilí, aby k prosazení těžby v Nové Vsi pod Pleší nedošlo. Držme jim palce! Činnost spolku můžete finančně podpořit jakýmkoli příspěvkem na číslo účtu: 253899413/0600.

O dalším vývoji budeme čtenáře Zpravodaje informovat.

Autoři: Libor Kálmán ve spolupráci s Jindřichem Najmrem

Reakci na článek ze strany České štěrkopísky spol. s r.o. si přečtěte ZDE.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se