Tři králové vyjdou do ulic o víkendu 7. a 8. ledna

Tři králové vyjdou do ulic o víkendu 7. a 8. ledna

Koledníci už se k vám těší

První víkend roku 2023 budou Mníškem, Rymaní a Stříbrnou Lhotou procházet TŘI KRÁLOVÉ.

Většina koledníků bude chodit po domech v sobotu dopoledne.
Malé koledníky můžete potkat v ulicích Mníšku (Lhotecká, Skalecká, náměstí, Dobříšská, Eden, Nádražní) už během pátku 6. ledna, kdy budou chodit děti ze Sedmikvítku.

Pokud Tři krále nepotkáte, je tu možnost, podobně jako v minulých letech, přispět více způsoby.

  • Darováním hotovosti do zapečetěných stacionárních kasiček umístěných v kostele sv. Vávlava, v lékárně U Matky Boží vedle dětského střediska a na městském úřadu v Podatelně až do 15. ledna 2023.
  • Online kasičkou: zasláním bezhotovostního příspěvku do sbírky bankovním převodem, skrze formulář na webových stránkách Tříkrálové sbírky do 30. dubna 2023.
  • Bezhotovostním převodem skrze QR kód přidělený Farní charitě Mníšek pod Brdy, nebo bankovním převodem s přiděleným variabilním symbolem až do 31. ledna 2023.
    Číslo tříkrálového účtu: 66008822/0800
    Variabilní symbol: 777911922

Vybrané peníze budou použity ze 65% pro potřebné lidi v mníšecké farnosti a 35 % půjde na projekty Arcidiecézní charity.

Prosíme, otevřete koledníkům dveře a srdce, nechte si požehnat své domovy a přispějte na dobrou věc.

Kristus ať požehná vaše domovy – K + M + B + 2023

K + M + B + uvedený rok tato tři písmena bývají odvozována od věty Christus Mansionem Benedicat, což v překladu znamená: Kriste, požehnej toto obydlí.
Často mylně uváděné plusy jsou ve skutečnosti třemi kříži.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se