Tři králové vyjdou do ulic o víkendu 8. a 9. ledna

Tři králové vyjdou do ulic o víkendu 8. a 9. ledna

Tři králové na mníšecké farní zahradě. Foto: autorka

O víkendu 8. a 9. 1. 2022 budou Mníškem, Rymaní a Stříbrnou Lhotou procházet TŘI KRÁLOVÉ. Ani letos se koledování neobejde bez omezení. Z důvodů opatření proti šíření covidu-19 se tříčlenné skupinky nedostanou do bytových domů na sídlištích – budou tedy chodit a koledovat jen venku.

Prosím, otevřete koledníkům dveře a srdce, nechte si požehnat své domovy a přispějte na dobrou věc.
Pokud Tři krále nepotkáte, je tu možnost, podobně jako v minulém roce, přispět více způsoby:

  • Koledováním do zapečetěných přenosných kasiček o víkendu 8. a 9. 1. 2022* nebo zapečetěných stacionárních kasiček umístěných například v kostele, v lékárně U Matky Boží vedle dětského střediska a na městském úřadu v Podatelně v termínu od 8. 1. do 16. 1. 2022.
  • Bezhotovostním převodem skrze QR kód přidělený Farní charitě Mníšek pod Brdy, nebo bankovním převodem s přiděleným variabilním symbolem až do 31. 1. 2022.
    Číslo tříkrálového účtu: 66008822/0800,
    Variabilní symbol: 777911922.


Většinu výtěžku – 65 % (vybraném podle bodu 1 a 2) využije Farní charita Mníšek pod Brdy na místní potřeby.

Z výtěžku loňské sbírky jsme mohli v naší farnosti uhradit školní družinu, kroužek, obědy ve školce, školní pomůcky potřebným dětem. Postiženému chlapci přispět na rehabilitační pobyt a přispět na léky lidem v nouzi.

Díky vaší štědrosti můžeme pomáhat potřebným! Požehnaný rok 2022!

* Malé koledníky z Lesní školky Sedmikvítek můžete potkat v našem městě se zapečetěnými kasičkami již během čtvrtka 6. 1.

Monika Umlášková, ředitelka Farní charity Mníšek pod Brdy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se