Výzva pro zájemce o čerpání finančních prostředků MAS Hřebeny v rámci OPZ+ v oblasti Zaměstnanosti

Výzva pro zájemce o čerpání finančních prostředků MAS Hřebeny v rámci OPZ+ v oblasti Zaměstnanosti

Jednou z podporovaných aktivit v rámci CLLD a oblasti financované prostřednictvím Operačního programu OPZ+ pro období 2021-2027 jsou ZAMĚSTNANOSTNÍ PROGRAMY.
Jejich hlavním cílem je přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti vybraných cílových skupin a také umožnit uplatnění kreativních jedinců ve prospěch komunity.

MAS Hřebeny v současné době připravuje Akční plán, do kterého v souladu se svým Strategickým plánem zařazuje i tuto oblast, přičemž hlavním záměrem je „Podpora chráněných míst, dílen či tréninkových míst;
rekvalifikace a rozvoj pracovních míst“
.

V rámci této oblasti budou do Akčního plánu zařazeny konkrétní projekty, které naplňují tento cíl a
jsou v souladu s vymezenou charakteristikou (vizte Výzvu).

MAS Hřebeny oslovuje všechny zájemce, kteří by chtěli svůj projektový záměr konzultovat a následně jej zařadit do Akčního plánu s předpokladem financování ze zdrojů OPZ+. Svůj stručný projektový návrh (max. 1 strana A4) zaslali se svými kontaktními údaji na adresu mashrebeny@mashrebeny.cz, a to nejpozději do 31. 1. 2022.

Bc. Markéta Polívková, starostka Klínce a předsedkyně MAS Hřebeny

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se