Betlémské světlo vozí skauti do České republiky již 32 let

Betlémské světlo vozí skauti do České republiky již 32 let

Na mníšecké nádraží ho přivezli vlakem skauti z Prahy. Naši skauti si od nich nechali zapálit své lucerničky

Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážený skauty do řady míst v mnoha evropských a také několika amerických zemích.
Zpravidla bývá nejprve letecky dopraven do Vídně a v předvečer třetí adventní neděle je předáno skautským delegacím z celé Evropy.
V případě České republiky je přepraveno z Vídně do Brna, odkud se řada menších skupinek rozjíždí vlakem do celé České republiky. Světlo pak bývá dostupné na různých veřejných místech, například kostelích nebo knihovnách. V roce 2019 šlo o celkem 1 500 míst.

Letošní předání probíhalo v souladu s protiepidemiologickými opatřeními
Letos poprvé s ním čeští skauti necestovali až z Vídně, ale rakouští skauti jim ho předali, kvůli přísným hygienickým pravidlům, na hraničním přechodu Drasenhofen–Mikulov. Na mníšecké nádraží ho přivezli vlakem skauti z Prahy v sobotu 19. prosince v 11:30.

Mníšecké skautky a skaut se zapálenými lucerničkami

Kvůli zákazu shromažďování více než šesti osob, nečekaly skautky na zájemce o Betlémské světlo tradičně na chodníku na náměstí, ale rovnou ho zanesly do budovy fary, kde je všem k dispozici na schodišti u sochy Panny Marie.

Na faře skautky uvítal pan farář Jan Dlouhý

Legenda
Podle středověké legendy přivezli plamínek pocházejí z rodiště Ježíše Krista do Evropy poprvé křižáci. Povedlo se to mladému italskému rytíři, který ho přivezl po návratu z I. křížové výpravy počátkem 12. století do rodné Florencie. Splnil tím závazek, že dá-li Bůh a on tažení přežije, přinese domů plamen ohně z betlémské baziliky. Svíci umístil v kostele, odkud si pak plamínek chodili zapalovat i další obyvatelé města.

První zájemci o Betlémské světlo přicházeli na mníšeckou faru již krátce po poledni

Vznik novodobé tradice
Novodobá tradice Betlémského světla je neméně zajímavá. U jejího zrodu tentokrát stojí tři hybatelé. První je rakouská umělkyně Ada Brandstetterová (rodačka z Plané u Tachova), která v roce 1986 uskutečnila akci Světlo ve tmě. Plamen jako symbol míru byl zapálen v rodišti Ježíše Krista a letecky dopraven do Vídně a dalších evropských měst.
Druhým hybatelem byla ORF, největší rakouská televizní a rozhlasová společnost, která pořádala velkou vánoční sbírku pro postižené děti, a aby jí přidala na popularitě, poslala do Betléma pro oheň postižené dítě. Zrodilo se Betlémské světlo.
Třetím hybatelem se stal skautský vůdce Herbert Grünwald, který ideu obohatil o hromadnou skautskou distribuci po celé Evropě, což se stalo poprvé roku 1989, takže se dá říci, že Česko je jednou ze zemí, která se akce účastní od jejího zrodu.

Poprvé v Československu
Poprvé přivezli Betlémské světlo do Československa dne 23. prosince 1989 představitelé Českého a slovenského exilového skautingu působící ve Vídni. Zapálili jím pak svíčku na hrobu Antonína Benjamina Svojsíka (zakladatel českého junáctví) na Vyšehradském hřbitově.

Betlémské světlo je na faře k dispozici všem, kteří si chtějí přinést domů vzácný plamínek

Použitá foto: autor článku

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se