Betlémské světlo vozí skauti do České republiky již 35 let

Betlémské světlo vozí skauti do České republiky již 35 let

Betlémské světlo dopravili do Mníšku skauti vlakem z Prahy

Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážený skauty do řady míst v mnoha evropských a také několika amerických zemích.

Cesta z Betléma do Mníšku
Zpravidla bývá nejprve letecky dopraven do Vídně a v předvečer třetí adventní neděle je předáno skautským delegacím z celé Evropy.
V případě České republiky je přepraveno z Vídně do Brna, odkud se řada menších skupinek rozjíždí vlakem do celé České republiky. Světlo pak bývá dostupné na různých veřejných místech, například kostelích nebo knihovnách.
Na mníšecké nádraží ho přivezli vlakem skauti z Prahy v sobotu 16. prosince po 11:29. Zde už na Betlémské světlo čekaly děti z mníšeckých skautských oddílů Tygřic a Veverek a zanesly ho budovy fary, kde je všem k dispozici na schodišti u sochy Panny Marie.
O Štědrém dnu ho také budou v mníšeckém kostele rozdávat skautky při takzvané dětské mši od 16:00.

Mníšečtí skauti se zažehnutými lucerničkami na vlakovém nádraží

Legenda
Podle středověké legendy přivezli plamínek pocházejí z rodiště Ježíše Krista do Evropy poprvé křižáci. Povedlo se to mladému italskému rytíři, který ho přivezl po návratu z I. křížové výpravy počátkem 12. století do rodné Florencie. Splnil tím závazek, že dá-li Bůh a on tažení přežije, přinese domů plamen ohně z betlémské baziliky. Svíci umístil v kostele, odkud si pak plamínek chodili zapalovat i další obyvatelé města.

První kroky skautů vedly na mníšeckou faru, kde je uvítal pan farář Jan Dlouhý

Vznik novodobé tradice
Novodobá tradice Betlémského světla je neméně zajímavá. U jejího zrodu tentokrát stojí tři hybatelé. První je rakouská umělkyně Ada Brandstetterová (rodačka z Plané u Tachova), která v roce 1986 uskutečnila akci Světlo ve tmě. Plamen jako symbol míru byl zapálen v rodišti Ježíše Krista a letecky dopraven do Vídně a dalších evropských měst.
Druhým hybatelem byla ORF, největší rakouská televizní a rozhlasová společnost, která pořádala velkou vánoční sbírku pro postižené děti, a aby jí přidala na popularitě, poslala do Betléma pro oheň postižené dítě. Zrodilo se Betlémské světlo.
Třetím hybatelem se stal skautský vůdce Herbert Grünwald, který ideu obohatil o hromadnou skautskou distribuci po celé Evropě, což se stalo poprvé roku 1989, takže se dá říci, že Česko je jednou ze zemí, která se akce účastní od jejího zrodu.

Poprvé v Československu
Poprvé přivezli Betlémské světlo do Československa dne 23. prosince 1989 představitelé Českého a slovenského exilového skautingu působící ve Vídni. Zapálili jím pak svíčku na hrobu Antonína Benjamina Svojsíka (zakladatel českého junáctví) na Vyšehradském hřbitově.

Pro Betlémské světlo si můžete dojít do budovy mníšecké fary. Najdete ho pod sochou Panny Marie

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se