Letní dobrodružství a výpravy na vodu i do lesa

Letní dobrodružství a výpravy na vodu i do lesa

Světlušky na Berounce. Foto: Hana Kuře Poulová

Tak a je to tady, čas padajícího listí, pouštění draků a pečení brambor. Skauti rozhodně nezalézají do kluboven, ale pokračují ve venkovních aktivitách. S příchodem podzimu je na čase se odhlédnout se za nabitým létem.

Na vodácké výpravě na Berounku i Sázavu
Ještě před nástupem prázdnin jsme zahájili koupací sezónu vodáckými výpravami. Světlušky využily dobroty skautů z Řevnic a na víkend se usadily v jejich klubovně u Berounky. Po odborném zaškolení a krátkém tréninku u klubovny se statečně hned druhý den popraly s 20 km. Ve stejnou dobu se i Brdníci vydali na své vodácké poprvé na Sázavě.
A co k jejich vodě? První etapu, která počítala s 22 km a 6 jezy, zahájili v Kácově. Následující den už pak v pohodové 12 km trase doputovali z Ledečka do Sázavy. I když ze všech jezů bylo jen 5 sjízdných, kluci projeli překážky se 100 % úspěšností! Ožehnutí sluncem a obdařeni novými zážitky se všichni vrátili ve zdraví a s přesvědčením, že to nebylo naposledy.

Brdníci na Sázavě. Foto: Tomáš Burda Buriánek

Malé lesní dobrodružství
Ani oddíl Dráčat, nejmladších a nejmenších, nezůstával jen u pravidelných schůzek. Víkendovou výpravou se vydal po souši za mravenci. Výzkumnou cestu provázaly nejrůznější úkoly, které děti pocvičily nejen ve sportovních dovednostech, ale i v postřehu a paměti.

Dráčata na výprava za mravenci. Foto: Pavla Olaf Plocková

Letní tábor čar a kouzel
Letos se po dobu čtrnácti dnů odebraly děti na skautském táboře do školy čar a kouzel v Bradavicích, kde se, inspirovány příběhy Harryho Pottera, potýkaly s každodenními problémy a zápletkami mladých kouzelníků, včetně boje s bubáky a mozkomory. Prostřednictvím tématických aktivit se učily týmové spolupráci, rozšiřovaly znalosti o přírodě, zvyšovaly svoji kondici nebo třeba i manuální zručnost. Tábor stál na louce pod hrází rybníka nedaleko Královek u Slap, a vedoucí i děti si ho, díky klidnému a nádhernému prostředí, moc užili.

Novinka – příměstský tábor i pro děti mimo skautské středisko
Do letošního letního kalendáře jsme nově zařadili i příměstský tábor. Celodenní program byl otevřený i široké veřejnosti. Také děti mimo naše oddíly si mohly vyzkoušet nové dovednosti a zažít dobrodružství v přírodě. Pilotní projekt provázalo téma Asterixe a Obelixe. Děti se setkaly s náčelníkem galské vesnice, čelily nebezpečí ze strany Římanů, vyráběly galské helmy, štíty, meče a sekery, procházely výcvikem galských válečníků, uvařily si oběd na ohni a postavily i chrám pro Kleopatru. Nechybělo ani zasvěcení do hieroglyfů a výprava do Egypta.

Z příměstského tábora. Foto: Markéta Umlášková

Vážíme si zvyšujícího se zájmu dětí o naše oddíly a s nelehkým srdcem musíme některé, zejména mladší žadatele, odmítat. Kapacita našich vedoucích i prostor je omezená, nicméně doufáme, že rýsující se projekt nové klubovny otevře zase nové možnosti. Velkou posilou jsou také dorůstající členové z vlastních řad, kteří se aktivně zapojují a přebírají oddíly mladších dětí.

Děkujeme také všem rodičům a přátelům, kteří nám pomáhají. Ať už s přípravou letního tábora, doprovodem na akcích, nebo sponzorskými dary. Jmenovitě Ing. Petru Štěpánkovi, který náš tábor vybavil jablečnými mošty.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se