Práce jako klíč k návratu do normálního života. Magdaléna spustila kampaň: ‚‚Prací život vracíš‘‘

Práce jako klíč k návratu do normálního života. Magdaléna spustila kampaň: ‚‚Prací život vracíš‘‘

Podpora návratu lidí se závislostmi na volný pracovní trh – to je hlavní cíl osvětové a darovací kampaně organizace Magdaléna, o.p.s., která pomáhá na Mníšecku i jinde ve Středních Čechách a v Praze. Během kampaně představí příběhy lidí, kterým tréninková místa pomohla změnit jejich životy. Zároveň prosí veřejnost o zapojení formou příspěvku na chybějících 150 tisíc korun na minimálně pět tréninkových míst pro rok 2022. Pomůže jakýkoliv, i drobný, dar, vzkazují zaměstnanci Magdalény s pokorou.

Na první pohled pro řadu Čechů kontroverzní téma pomoci lidem se závislostmi. Na druhou stranu problematika, která se v Česku dotýká téměř každého pátého občana. Podle dostupných statistik na hraně závislosti balancuje 1,5 milionů obyvatel. Tato čísla se vztahují nejčastěji k alkoholu. V posledních letech ovšem roste také počet lidí závislých např. na lécích či lidí závislých na určitém škodlivém chování. Český mýtus o lidech se závislostí jako „feťácích, kteří si za to mohou sami‘‘ se tak čím dál tím více vzdaluje realitě.

Rodičovská dovolená a syndrom čtyř stěn. Výpověď v práci pro nadbytečnost. Rozvod, který ať si to lidé připouštějí či ne, má nezanedbatelné dopady na jednotlivce. Tyto složité životní situace v kombinaci s deprivací a traumaty z dětství jsou nejběžnější příčiny, jak lidé do problémů spadnou. Spíše než, na čem jsou lidé závislí, je důležitější mluvit především o tom, jak se Češi (a nejen oni) do závislosti dostávají. Ale také o tom, jak z ní ven.
Jako pevná a důležitá součást komplexního adiktologického přístupu si v posledních letech své místo našlo tréninkové zaměstnávání. Ve veřejné diskuzi ještě relativně neznámý pojem v sobě skrývá jednoduchou myšlenku – řád, stabilita a obnova sociálních návyků, které práce lidem poskytuje, může u lidí, kteří se rozhodli pro aktivní řešení svého problému, pomoci udělat první krok ze začarovaného kruhu.
Kvalifikovaný odhad hovoří o tom, že až 80 procent lidí, kteří nastupují léčbu, je nezaměstnaných. To má samozřejmě řadu negativních efektů nejen na jejich blízké, ale i širší okolí. Už jen půlroční práce s člověkem se závislostí na tréninkovém místě tyto dopady výrazně snižuje. A tím zároveň výrazně zvyšuje jeho uplatnitelnost na volném trhu práce, čímž zároveň šetří náklady státu, který ovšem trochu paradoxně tréninková místa v Česku zatím ještě systematicky nepodporuje.
Pomáháme lidem s návratem do normálního života. Pomozte přispěním na tréninková místa i vy. Přispějte na www.podporujimagdalenu.cz nebo na:
Prací život vracíš| Darujme.cz. Každý dar se počítá.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se