Sedmikvítek bude na Smrtnou neděli vynášet Moranu

Sedmikvítek bude na Smrtnou neděli vynášet Moranu

Vynášení Morany (2023)

V neděli 17. března (Smrtná neděle) oživí v Sedmikvítku starodávný zvyk – vynášení MORANY.
Začíná se v areálu Lesního klubu Sedmikvítek v 15 hodin.

Můžete se těšit na tvořivou dílnu a zpěv lidových písní. Bude se vyrábět i nové líto.
S Moranou se pak půjde k Bojovskému potoku pod Zámecký rybník.

Přijďte se rozloučit se zimou a oživit dávné tradice přivítáním jara.Vynášení Morany, jinak také Smrti nebo Smrtky je zvyk, spojený s vítáním jara, konaný tradičně na Smrtnou neděli. Jedná se pravděpodobně o západoslovanský zvyk, jehož kořeny sahají až do pohanských dob.
Personifikovaná smrt v podobě loutky, vyrobené nejčastěji se slámy a látky, je při tomto obřadu nošena v průvodu po vsi a poté vynesena za její hranice, kde je vhozena tekoucí vody, spálena, ve vzácných případech pohřbena nebo svržena ze skály. Za tímto symbolickým vydáním Morany živlům je snaha o rituální očištění obce a jejích obyvatel od všeho nečistého, nezdravého a zažehnání smrti samotné. Symbolika byla patrná i ve zvolených materiálech, staré potrhané hadry nebo napodobenina rubáše, vymlácená, prázdná sláma, prázdné skořápky vajíček, nebo prázdné ulity hlemýžďů – schránky, které opustil život.
Někdy se jako protiklad poté přineslo do obce tzv. líto, v podobě ozdobeného stromku nebo ratolesti zelených větví, které naopak symbolizovalo nový život a mělo zajistit vesnici zdraví a prosperitu.SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se