Skauti se konečně stěhují do nové klubovny

Skauti se konečně stěhují do nové klubovny

Nová skautská klubovna (foceno v srpnu 2022)

Několik desetiletí trvající sen o vlastní klubovně si mníšečtí skauti a skautky splnili letos v srpnu,
kdy se po tříleté výstavbě mohli nastěhovat do zbrusu nové budovy.

Skautskému středisku Skalka Mníšek pod Brdy poprvé posloužila už pro příměstský tábor, který se tu konal ve 2. polovině srpna. Její zrod je pro mníšecké skauty o to cennější, že kromě finančních darů od štědrých dárců a pomoci ochotných dobrovolníků z řad rodičů a sympatizantů se o ni zasloužili vlastní pílí na brigádách.

Dosavadní klubovna V Lipkách již skautům kapacitně nedostačovala. Po vyklizení bude objekt vrácen městu

Plány na novou klubovnu
Myšlenka na vlastní a především větší klubovnu, kde by se skauti mohli scházet, zrála už dlouho. Dosavadní klubovna V Lipkách 227, kterou skauti využívali přes 20 let (začínali tam v 45 lidech), už kapacitně pro 180 skautů a skautek nedostačovala. Středisko už řadu let bojovalo s tím, že počty zájemců o vstup do dětských oddílů převyšovaly kapacity dané starou klubovnou V Lipkách. Oddíly čítající 20 a 30 dětí už se do místnosti o 20 m² prostě nevešly.
A protože město žádnými vhodnými volnými prostory nedisponovalo, rozhodlo se vedení střediska jít cestou vybudování nové klubovny na, pokud možno, vlastním pozemku.

Roman Freisleben a David Bílek pózují na dokončené základové desce (listopad 2019)

Budování
Zlomovým momentem bylo rozhodnutí mníšeckého zastupitelstva v prosinci 2017, které pro stavbu klubovny darovalo středisku pozemek mezi Edenem a dálnicí D4 o rozloze 715 m².
Následoval zdlouhavý proces vyřizování potřebných povolení od různých institucí, se kterým skautům nezištně pomáhali ochotní pracovníci mníšeckého městského úřadu. Po jeho úspěšném zvládnutí mohla být v dubnu 2019 stavba klubovny konečně zahájena!

Na nové klubovně se odpracovala spousta brigádnických hodin

„Pozemek je pro naše skautské potřeby situován ideálně. Nedaleko je školní hřiště, kam docházíme na sportovní aktivity, a máme to i podchodem pár minut do lesa do Dolíků,“ vypočítává výhody lokality Roman Freisleben, vedoucí střediska a společně se svým zástupcem Davidem Bílkem, hlavní iniciátor stavby.

Bez štědrých dárců by to nešlo
Výstavba klubovny a pořízení vnitřního vybavení vyšla přes 4,2 milionu Kč. Financování stavby je pokryto z několika zdrojů a poděkování ovšem patří všem, kteří přispěli, a to jakoukoli částkou. Seznam všech, kteří pomáhali, najdete na webových stránkách: mnisek.skauting.cz/pomahaji-nam.

Přehled největších dárců (v tabulce jsou uvedeni pouze dárci nad 100 tisíc):

dárcevýše finančního daru
město Mníšek pod Brdy1 300 000 Kč
Fabiánek z.s.411 000 Kč
Darujme.cz (online platforma, přes kterou přispívala celá řada dárců)320 000 Kč
Středočeský kraj295 000 Kč
Fond nemovitostí Junáka270 000 Kč
Nadace Jaroslava Foglara200 000 Kč

Brigádnické hodiny
Příspěvky od štědrých dárců by celkové náklady na novou klubovnu nepokryly, a tak se skauti a skautky účastní pravidelných brigád, jejichž každoroční výtěžek ve výši až 100 tisíc putuje na její dostavbu i splácení bezúročné půjčky poskytnuté ústředím Junáka. Na brigády jezdí do Prahy, kde se starají o údržbu zeleně na chráněných územích v majetku města. Například vyřezávali náletové dřeviny v přírodních rezervacích V Hrobech (Praha 4), na Šancích (Praha 12) nebo na Krňáku (Praha 16). Postavením nové klubovny získali mníšečtí skauti důstojné zázemí pro svou činnost. Nová budova nabízí dvě prostorné místnosti pro pravidelné schůzky jednotlivých oddílů a také dostatečné skladovací prostory. Na prostorné zahradě by mělo vzniknout ohniště.
Zatím na ně ještě čekají další práce na dovybavení interiérů a finalizace podoby venkovní
plochy kolem klubovny.

Nová klubovna je pro potřeby skautů ideálně umístěna

Pozvánka
„Bylo úžasné, jak nám po celou dobu lidé pomáhali. Obrovské poděkování patří tedy nejen dárcům, kteří nám poslali finanční příspěvky, ale i rodičům dětí z našich oddílů a dalším sympatizantům, kteří pomoci stavbě klubovny věnovali svůj volný čas. Jmenovité poděkování patří Václavu Lhotskému, bez něhož by klubovna nestála. Přispěla také řada mníšeckých řemeslníků, kteří nám účtovali jen nejnutnější náklady. V neposlední řadě bych rád připomenul i ochotné úředníky mníšeckého úřadu, kteří nám byli nápomocni při vyřizování potřebných dokumentů, a především zástupcům města, bez jejichž přízně bychom neměli ani pozemek ani klubovnu,“ oceňuje jejich přínos Roman Freisleben a dodává: „Všechny bychom vás v naší nové klubovně rádi přivítali na Slavnostním otevření, které plánujeme na neděli 18. září od 17 hodin.“

Přejeme skautům, aby se jim v nové klubovně líbilo a sloužila jim co nejdéle!

Použitá foto: Facebook/SkautskestrediskoSkalkaMnisekpodBrdy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se