Snažíme se pomáhat a držet při sobě

Snažíme se pomáhat a držet při sobě

Nová klubovna roste i díky vašim příspěvkům

Pravidelně informujeme o aktivitách oddílů, výpravách, občas se chlubíme úspěchy oddílu v účasti na závodech, sdílíme fotografie ze zajímavých akcí. Letošní jaro nám zdánlivě vzalo vítr z plachet. V reakci na omezení byla i činnost skautských oddílů oficiálně pozastavena. Respektovali jsme plně nařízení a místo běžných schůzek se snažili najít nové aktivity. Dospělí členové nabídli pomoc městu při obsluze starších občanů, díky spřátelenému středisku Uragán ze Zbraslavi jsme mohli předat lékařům ochranné štíty.

Oddíly mladších k sobě našly cestu přes on-line streamovací služby. Děti se zapojily do hledacích her, plnily Bobříky, přihlásili jsme se také do výzvy Brdského šikuly a snažili se obrázky potěšit seniory v pečovatelských domovech. Alespoň na dálku jsme se snažili být spolu, a i s vámi dál.

Hrubá stavba klubovny se potýká s problémy
Nepříznivé dopady však vážně zasáhly velký společný projekt, kterým je výstavba nové klubovny. V části mezi hřbitovem a zástavbou Edenu se již jasně rýsuje hrubá stavba. Do podzimu probíhaly přípravné práce spíš na papíře, sérií schůzek a úředních jednání. Teprve se základovou deskou jsme se odrazili a naplánovaný projekt začal dostávat konečně konkrétní viditelné obrysy.
Rozpočet klubovny, stejně jako postupná realizace, byl rozdělený na několik postupných kroků. Po základové desce dokončujeme hrubou stavbu, následovat budou vnitřní a finální úpravy. Stěžejní investici minimálně 1,2 milionu za každou ze třech etap můžeme pokrýt příspěvky členů střediska, dary, snažíme se získat peníze brigádami, a samozřejmě dotacemi. Zatímco loňský rok nám byla dotace Kraje přislíbena a vyplacena, letošní jaro Kraj dotaci zamítl. Významná část v rozpočtu nám citelně chybí, ale stavbu je i tak třeba dokončit včas a bezpečně zastřešit.

Děkujeme, že jste s námi!
Znovu jsme otevřeli dárcovský projekt na platformě darujme.cz a oslovili veřejnost. Pohotové reakce a zaslané příspěvky nás velmi mile překvapily a doslova vytrhly trn z paty. Rádi bychom proto opět poděkovali všem přátelům, rodičům, ale i dalším podporovatelům. Úspěšná sbírka však nemůže být jedinou možností a zdrojem pro úhradu dalších faktur a nákladů. Nemáme vyhráno, ale zase jsme o kousek dál. Hrubá stavba bude zakončena podle plánu.
Uvítáme náměty nebo spojení s firmami, které by se mohli stát našimi partnery a pomohli nám v dalších etapách předcházet obdobným komplikacím a dodali výstavbě klubovny větší jistotu.
Děkujeme!

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se