Spolek Brdský šikula oslavil vznik ČSR

Spolek Brdský šikula oslavil vznik ČSR

Malí návštěvníci Pavilonu si vyzkoušeli daktyloskopii.

Během října se konalo několik zajímavých akcí, u kterých nemohl Spolek Brdský šikula chybět. Bádali jsme o lidském těle, spoluotevírali mníšecký Pavilon, a také jsme se dozvěděli něco o Slovácích a jejich historii a také jsme si vyzkoušeli jejich výtečnou gastronomii.

Pokusy k lidskému tělu
Podzim jsme v klubu Mladý vědec přivítali s mladšími dětmi pokusy k lidskému tělu. Hráli jsme různé hry zaměřené na hmat, chuť, kapacitu plic a sluch a pozorovali jsme při nich naše reakce. Předvedli jsme si pokusy, které nám přiblížily šíření zvuku. Vyrobili jsme si fyzikální hudební hračku a každý si na té svojí otestoval svou kapacitu plic. Na dalších hodinách si postupně rozebíráme toto téma více do hloubky z pohledu fyziky i chemie. Čeká na nás separace DNA, daktyloskopie, optika a jiné pokusy.

Den otevřených dveří Pavilonu
Při pořádání Dnu otevřených dveří v nové budově školního Pavilonu si děti z klubu Mladý vědec  pro návštěvníky připravily nejen demonstraci některých fyzikálních zákonů nebo objevů, ale také povyprávěly něco o jejich objevitelích, jakými byli takové osobnosti jako Jan Evangelista Purkyně, Isaac Newton, Julius Mayer, Erwin Schrödinger a další. Nechyběla ani možnost snímání otisků prstů (na snímku) a povídání o daktyloskopii.

Výročí vzniku ČSR
Výročí vzniku první Československé republiky jsme oslavili dalším pokračováním multikulturního projektu Kam směrují naše cesty s podtitulem: Slovensko – země, kde žijí lidé se srdcem na dlani. Společně jsme si s dětmi povyprávěli o historii Velké Moravy, revolučním roku 1848 v Horním Uhersku, vzniku první Československé republiky, o pomnichovském Slovenském státu, o Slovenském národním povstání, kultuře i geografii Slovenska, národních zvycích a tradicích, ale i významných osobnostech Slovenska. Děti se naučily vařit výtečné bryndzové halušky a péct vianočné oblátky,  nechyběla ochutnávka žinčice či jiných tradičních specialit.

Na Zámku Řitka, při konání zámeckých slavností jsme zabezpečovali výtvarnou dílničku pro děti.
Projekt Kam směrují naše cesty je realizován díky finanční podpoře Středočeského kraje.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se