Spolky měly první společné jednání s místostarostkou, dohodly se na větší koordinaci zájmových aktivit

Spolky měly první společné jednání s místostarostkou, dohodly se na větší koordinaci zájmových aktivit

Ilustrační foto

V úterý 15. listopadu se uskutečnilo první setkání mníšecké místostarostky Daniely Páterové se zástupci místních sportovních a volnočasových spolků.

Do zasedací místnosti městského úřadu, kam byli místostarostkou pozváni, dorazili nakonec zástupci 15 spolků. Místostarostka nejdříve všem připomněla, že se blíží nejzazší termín pro podání žádosti o příspěvek na rok 2023. Po krátkém úvodu, kdy se všichni přítomní představili, následovala diskuze o potřebách jednotlivých spolků.
Pro Danielu Páterovou není spolková agenda není nic nového, neboť ji měla v gesci již v letech 2014 až 2018, kdy zastávala stejnou pozici ve vedení města. „Na spolupráci s vámi se moc těším a vynasnažím se, aby byla přínosem pro obě strany. Můžete se na mě kdykoli a s čímkoli obrátit. Děláte pro naše děti i město mnoho záslužných věcí a nám jde o to, abyste měli od vedení pro svou činnost maximální možnou podporu“, uvedla v úvodní řeči.

Během více než hodinového setkání se projednalo několik zásadních bodů:

Komunikace mezi spolky
Nejčastěji diskutovaným tématem byla nedostatečná propojenost jednotlivých spolků, což je častokrát na překážku při organizování akcí. Bylo domluveno, že jednou měsíčně pošle kulturní referentka e-mail všem spolkům s žádostí o informaci, které akce v příštích týdnech pořádají. Výsledkem bude přehledná tabulka plánovaných akcí, kterou budou mít všechny spolky k dispozici. Budou tak mít možnost se navzájem kontaktovat a případně se domluvit na konkrétní spolupráci.

Webové stránky města
Dále bylo domluveno, že se bude na mníšeckém webu aktualizovat podstránka s přehledem spolků: www.mnisek.cz/volny-cas/spolky-a-krouzky. Na vyzvání redaktora pošlou zástupci spolků základní informace o činnosti svých organizací + logo.

Pronájem tělocvičny a hřiště
Zazněla také žádost o změnu pravidel pro pronájem tělocvičny a školního hřiště takovým způsobem, aby tam měl každý spolek zajištěnu alespoň jednu hodinu. Možným modelem pro obsazování tělocvičny by mohl být například počet členů. Místostarostka přislíbila konzultaci pravidel se zástupci školy i zřizovatele a právníkem.

Knoflíkový trh
Zástupce spolupořadatele Knoflíkového trhu, Marek Inderka, požádal zástupce spolků o fyzickou pomoc při organizování akce (stavění a uklízení stolů apod.). Zájemci se mu mohou hlásit na tel.: 777 077 667.

Ukázalo se, že pořádat společná setkávání zástupců spolků má smysl, protože se v široké diskuzi dají domluvit věci, které se mohly zdát dlouhodobě neřešitelné. Další setkání zástupců spolků by se mělo uskutečnit na jaře 2023, nebo dle aktuální potřeby.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se