Svatého Mikuláše se vydaly hledat dvě stovky dětí

Svatého Mikuláše se vydaly hledat dvě stovky dětí

Svatý Mikuláš rozdávající balíčky se sladkostmi

Na 200 dětí se v doprovodu dospělých vydalo první prosincovou neděli na CESTU ZA SVATÝM MIKULÁŠEM.  

Začínalo se na farní zahradě, kde se děti seznámily s legendou o svatém Mikuláši. Za úkol měly na zahradě vyhledat 6 symbolů spojené s tímto oblíbeným světcem: loď, pšenici, tři měšce, anděla, biskupský klobouk (mitru) a berlu. Při jejich hledání jim pomáhaly zapálené lucerničky, které si měl každý přinést s sebou. Hledání symbolů jim zpříjemnily malé zpěvačky s andílkovskými křídly ze souboru Schola.  Po vyjmenování všech nalezených symbolů dostaly při východu ze vrat farní zahrady za odměnu vlašský oříšek.

Zpívající andílci ze Scholy

Cesta, lemovaná zapálenými svíčkami děti zavedla až k brance před kostelní zahradou (až do roku 1890 sloužila jako hřbitov), kde u zapáleného ohýnku řádili čerti. Rozdovádění čerti každému zatančili taneček, ale pustit do zahrady za Mikulášem je už nechtěli a branku raději zatarasili kontejnerem. Statečný anděl čerty zahnal zpátky k ohni a s jeho pomocí děti kontejner posunuly, aby mohly vejít.

Branku na kostelní zahradu strážili čerti

Jejich další kroky vedly do hřbitovní kaple, kde na ně už čekali dva andělé. Každé dítě dostalo svíčku, kterou si mělo zapálit a přitom myslet na někoho, koho má rádo. Další zastávkou na cestě kolem kostela byl svatý Mikuláš rozdávající dětem balíčky se sladkostmi. Ten, kdo za balíček poděkoval, byl laskavým světcem poslán ke stánku, kde si mohl na závěr vybrat jednu z dětských knížek.
Velmi podařený hodinový program zorganizoval mníšecký spolek Oáza s místní římskokatolickou farností.

Zapalování svíček v kapli

Použitá foto: autor

Další fotografie najdete na mníšeckém facebooku.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se