S novým rokem 2024 dochází ke změně v třídění kovů, plastů a nápojových kartonů

S novým rokem 2024 dochází ke změně v třídění kovů, plastů a nápojových kartonů

Na žlutých kontejnerech je nová samolepka

Zavádíme multikomoditní sběr odpadu pro PLAST, KOV a NÁPOJOVÉ KARTONY.
Tato alternativa sběru byla městu nabídnuta jak společností EKO-KOM a. s. (poskytuje městům metodickou podporu a hodnotí systém třídění), tak samotnou svozovou společností BOS s. r. o.

Tyto druhy odpadu budeme společně třídit do jedné sběrné nádoby – žluté.
Odpad (trojkombinace plast + drobný kov + nápojové kartony) bude po svozu roztříděn a dotříděn na třídící lince a poté poputuje ke zpracování každý zvlášť.
Původní nádoby na kovy a nápojové kartony budou počátkem ledna postupně svezeny do skladu.

Výhody nového systému
K tomuto řešení přistupujeme z důvodu snížení nákladů – omezíme počet výjezdů svozového vozidla, když se svezou tři komodity najednou a auta už nebudou vozit „vzduch“.
Úspora je tak na straně pohonných hmot, která se promítají do plateb za odpad. Projeví se na straně obce už jenom tím, že při stoupající inflaci by se služba pro občany nemusela zdražovat.

Přechod na multikomoditní systém je předstupněm režimu svozu door-to-door, který by měl být ve vybraných lokalitách zkušebně zaveden od 1. dubna 2024.

Co tedy nově patří, kromě plastu, do žlutých kontejnerů?

  • Plechovky od nápojů a konzerv, prázdné kovové tuby od kosmetiky (pasty a krémů),
  • hliníkové obaly od potravin (ne kombinované),
  • alobal,
  • fólie od tavených sýrů či čokolád,
  • hliníková víčka od mléčných produktů (nikoliv z pokoveného plastu!),
  • hliníkové barevné obaly – potištěné od kávy, sladkostí a ostatních potravin,
  • šroubovací uzávěry od nápojů i zavařovacích sklenic,
  • zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady,
  • nápojové kartony – krabice na mléko, džusy nebo víno (před vhozením do kontejneru je sešlápněte).


Žluté kontejnery nejsou určeny pro velké kusy kovů. Ty stále patří na sběrný dvůr.
Rozhodně sem nepatří ani spreje, či jiné kovové tlakové lahve! Ty jsou nebezpečným odpadem.

Směsné (tzv. multikomoditní) sběry tříděného odpadu představují soustřeďování více druhů odpadu do společné sběrné nádoby. Multikomoditní sběr je moderní záležitostí a obce (například Praha a její městské části, Ostrava, Brno, Sokolov, Dobříš a další) k němu přistupují, aby lidem ulehčily třídění při současné snadnosti separace na dotřiďovací lince.

Děkujeme za spolupráci.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se