Tovární ulice bude neprůjezdná pravděpodobně do konce června

Tovární ulice bude neprůjezdná pravděpodobně do konce června

Vybagrovaná hráz

Důvodem prodloužení termínu uzavírky hráze Prostředního rybníka jsou práce na osazení nového požeráku.

Demolice hráze byla zahájena koncem dubna v místě bývalého požeráku, prostor je nyní čištěn, hráz bude vyspravena a osazen nový požerák. Oproti původnímu předpokladu se musela instalovat nová trubka požeráku k výpusti, protože byla již v havarijním stavu.

S tím souvisí i omezení provozu v této lokalitě:

  • Do ulice Za Rybníky, k Nowakově vile (č. p. 190) i do areálu statku se lze dostat autem pouze ze směru ze Stříbrné Lhoty.
  • V úseku jednosměrky (zúžení) mezi bytovými domy č. p. 190 a 606 je zaveden obousměrný kyvadlový provoz řízený semafory.
  • Pro chodce a kočárky byla zpevněna a upravena pěšina vedoucí z Tovární ulice kolem Zámeckého rybníka, aby i při nepříznivém počasí byla lokalita Za Rybníky z této strany města pro pěší snadněji dostupná.


Děkujeme za pochopení všem, kteří jsou omezením provozu v této části města dotčeni. Omezení zde bude pouze na nezbytně nutnou dobu, doufáme se, že se cesta otevře dříve než na konci června.

Tovární ulice končí na hrázi Prostředního rybníka

Dopravní situace a objížďky:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se