Zastupitelé rozdělili spolkům na činnost v roce 2021 přes milion korun

Zastupitelé rozdělili spolkům na činnost v roce 2021 přes milion korun

Ilustrační foto

Na svém posledním letošním zasedání ve středu 16. prosince 2020 rozdělili mníšečtí zastupitelé finanční příspěvky mezi 30 žadatelů.

Celkem bylo pro tyto účely alokováno 1 234 500 Kč, které byly určeny na podporu sportovních i volnočasových nesportovních aktivit místních spolků a obyvatel v roce 2021. Pro sport byla určena částka 709 500 Kč, volnočas dostal 280 tisíc Kč, na investice bylo vyčleněno 245 tisíc Kč (z toho 100 tisíc šlo na podporu sportu a zbytek na volnočasové aktivity).

„Při hodnocení jednotlivých žádostí jsme postupovali podle přesně stanovených kritérií, která zohledňovala nejen počet členů žadatele do 18 let či věkově stejně stanovenou cílovou skupinu, ale také potřebnost projektů, které žadatelé v podané žádosti představili,“ uvedla místostarostka Dana Dalešická, do jejíž gesce příspěvky a spolková činnost patří.

V zájmu transparentnosti byla do rozdělování finančních příspěvků opět zapojena Komise pro kulturu, sport a volný čas jako poradní orgán Rady města Mníšek pod Brdy, která dodané žádosti posoudila a navrhla rozdělení peněz mezi jednotlivé žadatele. Na základě jejího doporučení odsouhlasila s jedinou úpravou navržené částky rada města a finálně odsouhlasilo zastupitelstvo.

Žadatelé si letos řekli o částku v celkové výši 2 530 468 Kč, nicméně pro rozdělení byla na rok 2021 určena poloviční částka.

Z investičních volnočasových projektů byla podpořena výstavba klubovny pro mníšecké skauty, ve sportovní oblasti obdrželi plnou sumu fotbalisté na pořízení nových podkledů u hlavní tribuny.

Během ledna 2021 budou zástupci žadatelů uspokojených v příspěvkovém řízení vyzváni k podpisu Veřejnoprávních smluv.

Přehled rozdělených finančních příspěvků mezi jednotlivé žadatele ke stažení ZDE.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se