Višňový sad Bojanovice

Višňový sad Bojanovice

Lokalita při seči

Možná mnohé z Vás překvapí název tohoto článku. Není to omyl, ráda bych čtenáře touto cestou informovala o dění za hranicemi Mníšku v oblasti ochrany přírody. Višňový sad v Bojanovicích je registrovaným významným krajinným prvkem (VKP), vyhlášeným v r. 1998 a orgán ochrany přírody našeho městského úřadu má toto území také na starost. Sad se nachází na okraji Bojanovic, na svazích s jihozápadní expozicí, kde rostou teplomilná rostlinná společenstva. Botanický průzkum v r. 1998 zde odhalil více než 70 druhů bylin. Lokalita je v rámci celého Mníšecka ojedinělá. Sad má rozlohu cca 4,2 ha a tvoří jej několik pozemků s různými vlastníky. Je to území posilující ekologickou stabilitu krajiny a též její druhovou diverzitu (rozmanitost).

Sad byl dlouhé roky bez péče a plocha postupně zarůstala náletem a křovinami, agresivní druhy trav (např. ovsík vyvýšený) potlačovaly ostatní květenu. Docházelo k celkové degradaci území. Podařilo se nám přesvědčit vlastníka jedné části (obec Bojanovice), aby dala souhlas k žádosti o grant na management VKP u Agentury ochrany přírody a krajinym, který jsme získali, a v r. 2015 začala obnova části sadu. Proběhly 3 seče a při každé z nich byla ponechána nepokosená místa pro zdárný vývoj bezobratlých.

Původní stav lokality
Původní stav lokality
Lokalita při seči
Lokalita při seči

Na podzim pak proběhla redukce křovin. Staré višně jsou zde ponechány, přesto, že z některých zůstala jen torza, protože jsou cenným biotopem pro mnohé druhy hmyzu. I v letošním roce byl projekt podpořen grantem z AOPK a tudíž můžeme pokračovat v obnově zmíněné části sadu.

Do dalších let bychom rádi přesvědčili alespoň některé další vlastníky ke spolupráci a rozšířili management na další pozemky významného krajinného prvku, ideálně také dosadili nové stromky višní. Je to krásné a zajímavé místo, které se může stát cílem Vašich výletů do okolí.

Převzato ze Zpravodaje městečka pod Skalkou č. 251-2

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se