Blíží se schvalování rozpočtu města na rok 2022

Blíží se schvalování rozpočtu města na rok 2022

Ilustrační foto: Pixabay.com

Obce získávají finanční prostředky od státu prostřednictvím klíče, který se nazývá „rozpočtové určení daní“. Dalšími příjmy jsou daň z nemovitých věcí, poplatky a podobně. Nouzový stav zpočátku roku, který měl vliv i na náš městský rozpočet, byl poměrně brzy ukončen. Rozpočet města je na tom o mnoho lépe než před rokem.
V roce 2021 bylo mnoho plánovaných akcí, zejména oprav a investic, odloženo. Důvod je jednoduchý. Město nemá tolik finančních prostředků, aby vše financovalo ze svých zdrojů. Usiluje tedy o získání dotačních prostředků. Léta 2021-2027 jsou novým dotačním obdobím. Mnohé dotační tituly nejsou však ještě vypsané.
Zaměstnanci finančního odboru města i členové finančního výboru průběžně sledují vývoj příjmů i výdajů. Oba týmy mohly ke konci října vyjádřit spokojenost s příjmovou stránkou rozpočtu, která byla plněna na 95 %. Nespokojenost vyjádřil finanční výbor s čerpáním výdajové stránky rozpočtu, která byla plněna na 55 %.

Z výdajové strany rozpočtu je třeba zajistit chod úřadu. Pro propagaci města je vydáván např. Zpravodaj městečka pod Skalkou. Realizují se opravy a investice. V roce 2021 se tak podařilo např. zrealizovat 2 parkovací stání s nabíječkou pro elektromobily a pořídit elektrickou multikáru pro sběrný dvůr. Byl vybudován chodník podél domu 588-590, opraveno přízemí městského úřadu, zrealizována 2. etapa výměny oken v knihovně, zkapacitněna ČOV. Zajišťuje se provoz škol, školek, domova pro seniory. Finanční prostředky se investovaly do záměru nové svazkové školy, do členství v MAS Hřebeny, z.s., kde v dotačním období je možno získat dotace z EU pro celý region. Byla založena nová společnost na odvoz odpadů. Město zajišťuje dopravní obslužnost a buduje kamerový systém. Zrekonstruovalo se hasičské auto, byla zateplena hasičská zbrojnice a mnoho dalších.

Na tvorbě rozpočtu pro rok 2022 se podíleli zaměstnanci úřadu, všechny příspěvkové organizace města i organizační složky města. V půlce listopadu projednala konečný návrh rozpočtu rada města a finanční výbor. Rozpočet je zveřejněn na úřední desce, aby si ho mohli občané prohlédnout.

Na prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva (ve středu 8. 12. v Pavilonu od 18:00), a to ve veřejné schůzi, či před samotným hlasováním o rozpočtu se můžete k rozpočtu vyjádřit, případně předložit své návrhy zastupitelům k posouzení a ke schválení.

Zde přinášíme jednotlivé materiály ke stažení:

Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 – celková bilance

Návrh rozpočtu na rok 2022 + celková bilance (soubor .xls)

Návrh střednědobý rozpočtový výhled 2023-2024

Návrh střednědobý rozpočtový výhled 2023-2024 (soubor .xls)

Predikce daňových příjmů 2022

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se