Budování nové komunikační strategie mezi městem a základní školou

Budování nové komunikační strategie mezi městem a základní školou

V poslední době se vyrojily po městě různé „zaručené zprávy“ týkající se vztahu vedení města Mníšek pod Brdy a Základní školy Komenského 420. Rada města reagovala svěřením problematiky základní školy do gesce místostarosty Radko Sáblíka a jmenovala ho i členem Školské rady.

Není jednoduché se vyznat v různých informacích, které se po městě šíří. Proto vznikl tento rozhovor s místostarostou Radko Sáblíkem, který snad poodhalí některé záležitosti a dá odpovědi na otázky, které si nutně občané musí pokládat.

Zaskočila vás osobně situace, která kolem vztahů města a základní školy vznikla?
Nedá se říci zaskočila, jsem zvyklý na různé situace, které vyplývají z nedostatečné komunikace, z výkladů událostí různými aktéry různě. Spíše jsem z toho smutný. Proto jsem se nabídl, že se pokusím situaci uklidnit a využít svých zkušeností, abych nastolil kýžený stav, kdy probíhá velmi intenzivní spolupráce města a základní školy, ku prospěchu především žáků, kteří školu navštěvují.

Podle některých zpráv se na radě města projednávalo odvolání paní ředitelky…
Nikdy rada nic takového neprojednávala. Naopak já sám jsem se svých kolegů zeptal, právě na základě šířících se zpráv po městě, zda má někdo z nich zájem na odvolání paní ředitelky. Poté, co jsem dostal od všech negativní odpověď, jsem se nabídl, že si přiberu základní školu do své gesce a pokusím se vše urovnat. Ne snad proto, že bych nevěděl, co s volným časem, ale protože mám zájem, aby naše působení ve vedení města bylo úspěšné, a také proto, že nejsem zatížen z minulosti žádnými osobními vazbami.

Osobní vazby považujete za slabinu?
Takto obecně se to říci nedá. Někdy mohou být prospěšné, pokud jsou vybudovány na vzájemném respektu. Bohužel ale často si aktéři cosi kdysi udělali a pak si to až do smrti vyčítají. Příkladem mohou být jednání zastupitelstva, kde jsou často ve střetu bývalí páni starostové. Domnívám se, že v prostředí Mníšku pod Brdy jsou mé nulové vazby ke komukoli z minulosti výhodou. Nikdy jsem si s nikým nic neudělal, snažím se poskytovat respekt k jiným a věřím, že mi budou oplácet stejnou mincí.

Mluví se také o odvolání ředitelky mateřské školy a dokonce o najmutí právníka, který by tento krok připravil…
Zde máme další příklad nepřesného výkladu informací. Faktem je, že zaměstnanci dané mateřské školy si stěžovali paní starostce na špatný přístup k nim, dokonce naznačovali i možnou šikanu. O tom jsme opravdu na radě města mluvili, ale jen proto, abychom hledali řešení. Já sám jsem upozornil na velmi komplikovanou situaci a doporučil se o ní poradit s právníkem. Jsem zastáncem toho, že se vždy musíme rozhodovat na základě faktů, nikoli dle jedna paní povídala. Pracovní vztahy jsou vždy komplikované a jejich aktéři k nim často zaujímají zcela odlišná stanoviska. Hledat v nich pak pravdu je někdy doslova nadlidský výkon, a nikdo z nás není obdařen boží prozřetelností.

Vraťme se k základní škole. Jak se díváte na jednání paní místostarostky, která údajně hledala nástupkyni paní ředitelky?
Rozhodně se nemíním vyjadřovat k tomu, co jsem se dozvěděl jen z doslechu. Uvedu příklad. Po zvolení do zastupitelstva jsem se postupně sešel se všemi zvolenými uskupeními, a k mnoha událostem dostal velmi podrobné výklady, jenže mnohdy ve třech i více velmi protichůdných variantách. Komentovat třetí osobou, co si kdo řekl v důvěrném rozhovoru mezi čtyřma očima, je podle mého nesmyslné. Do toho se rozhodně zatáhnout nenechám. Nezajímá mě, co údajně bylo, chci se výhradně věnovat tomu, co bude.

A jak tedy vidíte budoucí vztahy vedení města a základní školy?
Pevně věřím, že budou korektní a ku prospěchu všem, tedy především žáků, jejich rodičů, škole a městu. Již jsem se sešel s vedením školy, s vychovatelkami a asistentkami, s učiteli a se žákovským parlamentem. Chystám setkání s rodiči žáků. Jsem ale připravený se s kteroukoli sociální skupinou setkávat pravidelně, pokud o to projeví zájem. S vedením školy jsem na měsíčních schůzkách již domluvený. I na tom, že společně začneme tvořit vizi školy i vizi školství v Mníšku pod Brdy obecně.

Došlo také ke změně ve školské radě. Bylo to na základě jejího negativního stanoviska směrem k městu?
Není nutné ve všem hledat nějaké nekalé či nepřátelské úmysly. Změnilo se vedení města a to má mít ve školské radě dva členy. Vzhledem k mému novému pověření je logické, že jsem tou osobou já. Mimochodem, jsem ve školské radě i speciální základní školy rovněž v Komenského ulici. Jak tedy vidíte, jde o zcela pragmatické důvody, žádné spiknutí či nepřátelský akt vůči komukoli. A vlastně ještě jedna poznámka. Již v minulém volebním období jsem byl školskou komisí města do školské rady navržený, tehdejší vedení města však dalo přednost jiné osobě.

Mluvil jste o spolupráci základní školy se střední školou, kde jste ředitelem. Považujete Smíchovskou SPŠ a sebe sama za úspěšné?
Mám rád, když hovoří fakta, nikoli emoce. Pro školní rok 2019/2020 jsme obdrželi 564 přihlášek, což bylo nejvíce ze všech pražských škol, které nabízejí čtyřleté maturitní obory, včetně těch nejprestižnějších gymnázií. Letos tomu nejspíš nebude jinak. Takže z tohoto pohledu jsme úspěšná škola, na kterou chodí 644 studentů, přičemž kapacita školy je 650 studentů. A jelikož jsem jejím ředitelem, tak i své působení považuji za úspěšné. Důkazem je snad i fakt, že jsem byl jmenován ministrem školství do osmičlenného expertního týmu, který připravil vizi českého školství pod názvem Strategie 2030+, že jsem byl požádán senátorem Jiřím Drahošem, abych byl členem jeho poradního týmu, a že jsem byl požádán vedením ODS, abych pomohl připravoval strategii školství pro ODS.

Jak by měla vámi zmíněná spolupráce mezi školami vypadat?
O tom budeme teprve jednat, s vedením školy, učiteli, rodiči i žáky. Těch možností je více. Již jsem jmenoval koordinátorem této spolupráce studenta prvního ročníku Nikolu Spěšného, absolventa zdejší základní školy. Mluvíme o možnosti vytvořit na míru základní škole program pro výuku informačních technologií, včetně vytvoření potřebných výukových materiálů a proškolení učitelů. Zajistit odborné přednášky a semináře. Studenti ze střední školy mohou být konzultanty žákovských projektů. Můžeme pomoci vybudovat tým, který se bude zabývat vytvářením zpravodajství, tvorbou školního časopisu, školní televize. Je toho opravdu hodně.

Nabídky znějí impozantně. Myslíte si, že o ně bude skutečně zájem?
Při mých setkáních v základní škole volali po školení v IT shodně učitelé, asistentky i vychovatelky. Zájem zavádět ve větší míře IT do výuky mají dle svých vyjádření všichni učitelé napříč předměty. Žáci pak chtěli více hodin IT, nejvíce volali po výuce programování, robotiky, video tvorby. V tom můžeme pomoci. Nejde však jen o výuku informačních technologií, můžeme pomoci s atraktivnější výukou jakéhokoli předmětu, s podporou různých akcí školy a podobně. Byl jsem žádán, žákyněmi i žáky, abychom znovu uspořádali na základní škole den techniky, přivezli ty zajímavé věci co minule. Mluvili jsme o workshopech, které pro žáky připravíme v naší škole.

Vše se ale točí kolem IT techniky…
Jen zdánlivě. Je ale pravdou, že moderní technologie ovlivňují svět kolem nás. Můžeme před nimi nějaký čas unikat, ale to je tak vše, co můžeme dělat, stejně nás nakonec dostihnou. Jejich vhodné využití však může k překvapení mnohých naopak přinést více času pro větší interaktivitu mezi učitelem a žákem, více času na tvůrčí práci, odbornou diskusi a podobně. Informační technologie jsou jen prostředek, který nám má sloužit, nikoli nás ovládat či zatěžovat. Ale to by bylo na opravdu dlouhou diskusi.

Tradiční konzervativní nebo alternativní vzdělávání?
Tak to je také na knihu. Jsem pro různé varianty a kombinace vzdělávacích metod, pro individualizaci ve výuce, pro vyšší míru kooperace mezi žáky. Ne každému žákovi vyhovuje stejný přístup, někteří potřebují více vést, další naopak prostor pro svou seberealizaci. Což však platí i pro jejich učitele. Není snadné vystoupit z komfortní zóny pro nikoho z nás, ale pokud tak učiníme, objeví se před námi nové možnosti, nové výzvy, které nás mohou významně duševně obohatit.

Garantujete uklidnění situace a úspěch ve vztazích základní školy a města?
Mohu garantovat jen to, co sám mohu ovlivnit. Mohu garantovat, že budu otevřený a budu přístupný k diskusi. Mohu zaručit, že odvolání paní ředitelky opravdu nehrozí a že je zájem situaci uklidnit, přesné informace a otevřená komunikace předejde v budoucnosti zbytečnému napětí ve vztazích. A pomoc Smíchovské SPŠ garantovat mohu, v rozsahu, o jaký bude zájem.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se