Červnové Slovo starosty

Červnové Slovo starosty

Ing. Petr Digrin, Ph. D.

Vážení občané a přátelé,
v průběhu května se celou řadu věcí v našem městě podařilo posunout dopředu. Získali jsme další dotaci v částce skoro dvou miliónů korun na zateplení a opravu školní jídelny a podali žádost na rekonstrukci ulice Řevnická od sběrného dvora až k odbočce na Skalku.
Je škoda, že se nám nepodařilo získat dotační příspěvek Středočeského kraje na osvětlení atletického areálu školního hřiště. Na Radě města jsme se rozhodli, že tuto akci rozdělíme na dvě etapy. V letošním roce o prázdninách realizujeme část, která zajistí osvětlení sprinterské rovinky, a uhradíme ji z vlastních prostředků. Osvětlení multifunkčního hřiště uvnitř atletického oválu přesuneme na příští rok a žádost o dotaci na tuto část podáme znovu. Celkový a souhrnný přehled některých akcí, které nás v průběhu konce jara a v létě čekají, najdete uvnitř Zpravodaje na straně 6. Upozorním tady jen na dvě, protože se mě na ně často ptáte.
Jedná se o rekonstrukci Řevnické ulice. Měla by začít začátkem června a ulici chceme stihnout opravit do Skalecké pouti. Rekonstrukce způsobí dopravní omezení. V některých místech ulice budou omezení částečná, ale je možné, že část ulice bude nutné uzavřít po omezenou dobu zcela. Proto prosím vás, kterých se oprava dotýká, sledujte sociální sítě města a zpravyzmnisku.cz. Konkrétní a přesná opatření budeme znát až těsně před zahájením stavby.
Druhou akcí je výstavba chodníku podél silnice na Marjánu a Novou Ves. Původní projekt má řadu překážek od absence některých stanovisek až po nesouhlas vlastníků pozemků. Část projektu budeme muset upravit a část doplnit a vyprojektovat. Na jeho výstavbu ale nechceme rezignovat a snažíme se ho dostat do stavu, aby mohl získat stavební povolení a měl šanci získat v příštím roce dotaci.

Nejsou to ale jenom chodníky a komunikace, kterým jsme v minulých měsících věnovali svůj čas. Začínáme připravovat pilotní projekt výstavby fotovoltaických elektráren na některých městských budovách. Cílem je v naší obci sdílet vyrobenou elektrickou energii v rámci energetického sdružení tak, jak jsme slibovali. Zatím nejsou jasné konkrétní podmínky, za kterých to bude možné. Stále čekáme na příslušný zákon. Jedno je ale jisté. Budeme k tomu potřebovat vlastní fotovoltaické elektrárny, které nejprve musíme postavit. Podrobněji o tom budeme informovat v některém dalším čísle Zpravodaje.

S úctou Petr Digrin

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se