Cíle fungování dobrovolných svazků obcí

Cíle fungování dobrovolných svazků obcí

Jedním z DSO, který spoluzakládalo město Mníšek pod Brdy je i Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny

Město Mníšek pod Brdy je v současné době aktivním členem čtyř dobrovolných svazků obcí (DSO).

Dobrovolný svazek obcí upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 49 až § 53). Obce mají právo být členy dobrovolného svazku obcí za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů. Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce. Svazek obcí je právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny (založen roku 2021, 8 členů)
DSO je založen za účelem společné realizace technických služeb pro členské obce v oblasti odpadového hospodářství, správy a provozování infrastruktury v majetku členských obcí, zavádění principů oběhového hospodářství do praxe a osvětové činnosti s tím spojené.
Jeho předsedkyní je mníšecká starostka Magdalena Davis.

Dobrovolný svazek obcí Svazková škola pod Skalkou (založen roku 2022, 14 členů)
DSO je založen za účelem společného plnění úkolů členů svazku v oblasti školství, zajišťování výchovy, vzdělávání a školských služeb, zejména zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí v základní škole, primárně dětí s místem trvalého pobytu na vymezeném území členských obcí, a též za účelem výstavby a provozu nové budovy základní devítileté školy.
Jeho předsedkyní je mníšecká místostarostka Dana Dalešická.

Dobrovolný svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy (založen roku 1993, 12 členů)
DSO je založen za účelem zajištění provozu skupinové veřejné vodovodní a kanalizační sítě, ČOV, úpravy vod, chodu čerpací stanice a vodojemu pro obce.
Jeho předsedkyní je čisovická starostka Zuzana Kuthanová.

Dobrovolný svazek obcí Mníšeckého regionu (SOMR, založen roku 1992, 14 členů)
DSO je založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí a realizace společných rozvojových projektů s nadobecním významem.
Jeho předsedkyní je čisovická starostka Zuzana Kuthanová.

Vzniku každého DSO předchází administrativní proces, který zahrnuje vytvoření stanov a smlouvy mezi obcemi. Tyto dokumenty schvalují zastupitelstva jednotlivých obcí a po jejich schválení zastupiteli a Středočeským krajem je spolek zapsán v Rejstříku dobrovolných svazků obcí. DSO má své předsednictvo, kontrolní komisi, datovou schránku, účet u banky, a vstup do státní pokladny Ministerstva financí.

Představitelé jednotlivých DSO (předsednictvo i členové kontrolních komisí) vykonávají své funkce bezúplatně!

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se