Co řekly o Mníšku analytické prameny ke strategickému plánu?

Co řekly o Mníšku analytické prameny ke strategickému plánu?

Tvůrci strategického plánu představili jeho analytickou část při včerejším setkání s veřejností.  Zmapovali oblasti, které dohromady skládají kompletní obraz o úrovni současného života v Mníšku pod Brdy. Teprve pak přijde na formulování vizí a priorit města a návrhy, jak je radnice může v příštích deseti letech uskutečnit.

Aleš Nechuta ze společnost BDO Advisory s.r.o., která má tvorbu strategického plánu na starost, představil závěry z dotazníkového šetření mezi veřejností a z následného jednání pracovních skupin pro oblasti bydlení, dopravy, bezpečnosti, školství, sociální oblasti a zdravotnictví, cestovního ruchu i životního prostředí.

Ukázalo se, že spojující nití, která prochází všemi sférami života ve městě, je nárůst počtu obyvatel, a to zejména přistěhováním mladých rodin s dětmi, ke kterému v Mníšku došlo v posledních několika letech. To se promítlo na jedné straně pozitivně do skutečnosti, že Mníšek je lidmi vnímaný jako dobré místo pro bydlení, na druhé straně to ale přináší i slabiny v podobě nedostatku míst pro děti ve školkách a školách. A také zdravotních služeb kvůli chybějícím pediatrům a dalším specialistům.

Trend v nárůstu počtu dětí v Mníšku by však měl podle odhadů tvůrce strategického plánu už zhruba za pět let začít opadat a postupně se překlopí do stoupajícího počtu seniorů ve městě. To pak přinese poptávku po sociálních službách. Město má příležitost připravit se na tuto situaci jednak tvorbou komunitního plánu, zaměřením na poskytování terénních sociálních služeb a také podporou sociálního bydlení.

Následovat budou druhá jednání pracovních skupin, která se mají věnovat hledání odpovědi na otázku, jak by měl vypadat život v Mníšku pod Brdy do roku 2028. Vznikne strategická vize města a stanoví se se cíle a konkrétní opatření, jak jich dosáhnout. Posledním krokem bude vypracování Akčního plánu města. Strategický plán by měl být komplet hotový do konce dubna.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se