Další úspěšný krok směrem k sanaci ekologické zátěže u Kovohutí

Další úspěšný krok směrem k sanaci ekologické zátěže u Kovohutí

Jedno z jezírek mezi haldami svítí sloučeninami těžkých kovů

V haldách průmyslové skládky za areálem Kovohutí lze najít řadu položek z periodické tabulky prvků. Těžké kovy jako je kobalt či měď zde překračují povolené limity pro životní prostředí 10krát, fluoridy a chloridy je překračují 50krát a plyny, jako je například amoniak, je překračují 3500krát (!).

Více než 50 let prosakují tyto a mnohé další jedy do půdy a spodní vody v blízkosti Bojovského potoka a místo vzrostlého dubového lesa, který tu ještě v polovině minulého století sloužil jako bažantnice, zůstala mrtvá měsíční krajina.

Naděje na nápravu největšího ekologického průšvihu v historii Mníšku pod Brdy a zároveň druhé největší ekologické zátěže ve Středočeském kraji snad ale konečně svitla. V červenci loňského roku se městu podařilo navázat partnerský vztah s firmou Kovohutě Holding a společně založit společnost Mníšecká servisní, s.r.o. za účelem sanace ekologické zátěže z dotačního titulu Státního fondu pro životní prostředí. Společnost má dva jednatele, jednoho za Město Mníšek pod Brdy (mě coby starostku) a jednoho za Kovohutě (pana J. Štěrbu). Svoji činnost provádíme zcela bezúplatně a dle stanov společnosti rozhodujeme společně. Firma Kovohutě Holding vložila do společnosti kromě 100 000 Kč peněžitého vkladu i kontaminované pozemky a dokumentaci z předchozích průzkumů skládky, Město Mníšek pod Brdy zatím vložilo 100 000 Kč peněžitého vkladu a do konce tohoto roku vloží do společnosti vlastní dokumentaci o dodatečném průzkumu z roku 2019 a projektovou dokumentaci na samotnou sanaci ekologické zátěže, na kterou v současnosti běží výběrové řízení. Právě dodatečný průzkum zadaný Městem v roce 2019 prokázal ohrožení lokálních zdrojů pitné vody obyvatel trvale žijících v dosahu kontaminačního mraku průmyslové skládky i pohyb tohoto kontaminačního mraku směrem k Bojovskému potoku. V únoru letošního roku jsem výstupy průzkumu konzultovala s Ministerstvem pro životní prostředí a výsledkem našeho jednání byla aktualizace klasifikace ekologické zátěže z původní druhé nejvyšší priority A2 do úplně nejvyšší priority A3. Znamená to, že budoucí žádost o dotaci na sanaci by měla mít nejvyšší možné bodové ohodnocení, a tedy vysokou pravděpodobnost, že Mníšecká servisní, s.r.o. dotaci ze Státního fondu pro životní prostředí získá.

Samozřejmě ještě není vůbec vyhráno. Nikdo totiž neví, jak se koronavirová krize promítne do dotačních rozpočtů v dalším programovém období 2021 – 2027, navíc rozpočet Evropské unie stále ještě není schválen a kolem dostupných finančních zdrojů včetně těch pro ČR se tak vznáší velká nejistota. Štěstí však přeje připraveným, a tak v mezidobí děláme všechno pro to, aby dotace mohla být schválena.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se