I pro letošní rok má město sociální fond

I pro letošní rok má město sociální fond

foto: Petr Dušek

Prostřednictvím sociálního fondu může město pomoci lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci.

Lukáš Říha
sociální pracovník města

Z fondu lze například pomoci rodinám uhradit dětem kroužek, školní obědy na určité období, přispět na školní potřeby nebo výlet či tábor. Fond samozřejmě nemusí pomáhat pouze rodinám s dětmi, ale i seniorům.

Městský úřad pomáhá také se žádostí o Příspěvek na bydlení.  Ten je určen majitelům domu/bytu nebo nájemcům s nízkými příjmy, ať už jde o rodiny nebo jednotlivce. Vždy se zohledňuje příjem všech osob, které v domácnosti žijí, a to za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za stejné období žadatelé o příspěvek předkládají i náklady na bydlení. Do nich lze zjednodušeně řečeno uvést nájemné, poplatky za odpad nebo vývoz jímky a různé zálohy například na vodu, teplo, plyn, elektřinu. Tyto náklady se prokazují kopií faktury, účtenkou nebo výpisem z účtu.

O příspěvek na bydlení je možné požádat jednou ročně a pak se každé čtvrtletí dokazují v případě zájmu o příspěvek jen náklady a příjmy. Žádost lze podat kdykoliv během roku na příslušném úřadu práce, ať už osobně nebo prostřednictvím pošty. Žádost je platná do července dalšího roku, v červenci je nutné si znovu požádat.

Dokážu si představit, že dávku mohou využít matky samoživitelky nebo starobní důchodci, kteří většinu příjmu vydají za náklady na bydlení.  Se žádosti pomohou na Úřadu práce nebo sociální pracovník na městském úřadě.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se