Informace ke krajským volbám

Informace ke krajským volbám

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se budou konat volby do zastupitelstva Středočeského kraje.

Pokud již dnes víte, že pravděpodobně nebudete v termínu konání voleb v místě svého trvalého pobytu, můžete již nyní požádat o vydání voličského průkazu. S ním pak budete smět volit v jiném volebním okrsku (v rámci Středočeského kraje), než ve kterém máte trvalý pobyt.

Voličský průkaz vydává obecní úřad podle místa trvalého pobytu voliče, a to na žádost tohoto voliče. Volič tento průkaz následně během voleb odevzdá ve volební místnosti okrskové volební komisi.

Žádost o voličský průkaz lze podat osobně (na odboru vnitřních věcí Městského úřadu Mníšek pod Brdy) nebo písemně (s úředně ověřeným podpisem – úkony pro účely využití volebního práva jsou osvobozeny od správních poplatků), případně v elektronické podobě, a to s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Písemně můžete o voličský průkaz požádat nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 30. září 2016, osobně ještě 2 dny přede dnem voleb, tj. 5. října 2016 (do 16.00 hodin).

Další informace k volbám do krajského zastupitelstva, včetně písemné žádosti o vydání voličského průkazu, najdete na www.mnisek.cz v sekci Volby.

Kontaktní osoba: Miroslava Jeřábková, referentka OVV, tel.: 318 541 939

Převzato ze Zpravodaje městečka pod Skalkou č. 251-2

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se