K budoucnosti Prostředního rybníka

K budoucnosti Prostředního rybníka

Prostřední rybník je už dlouhodobě vypuštěný. Foto: autor článku

Na základě častých otázek od obyvatel a různých dohadů ohledně vypuštěného Prostředního rybníku se pokusím shrnout problematiku všech mníšeckých rybníků, které jsou již dlouhodobě v neutěšeném stavu.

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na revitalizaci rybníků a toků tak, abychom mohli případně podat žádost o dotaci na opravu hrází, vypouštěcího zařízení a případného odbahnění.

V létě 2018 došlo ke zhoršení vodních podmínek na Prostředním rybníce a to tak, že bylo nutné přečerpávat vodu ze Zámeckého do Prostředního rybníka, aby neuhynuly všechny ryby. Podíl na tomto stavu mělo velmi suché léto a také samovolný nekontrolovaný únik velkého množství vody z bývalého výpustního zařízení, které bylo při rekonstrukci výpustě v roce 2001 v hrázi ponecháno a pravděpodobně zaslepeno. Nad staré výpustní zařízení bylo nainstalováno nové, které nemělo správné parametry a činilo problémy při vypouštění rybníku. K odbahnění rybníku nedošlo, takže současná mocnost bahna dosahuje na mnoha místech i přes 1 metr.

Koncem roku 2018 se rybník začal nekontrolovaně napouštět a vypouštět a při náhlém úbytku vody se v zimě začal propadat led. Tato situace byla potenciálně nebezpečná, v případě náhlých přívalových dešťů by totiž nebylo možné regulovat odtok a mohlo by dojít k protržení hráze.

Situaci jsme konzultovali jak se členy Komise pro životní prostředí, kteří mají mezi sebou odborníky zabývajícími se problematikou rybníků, tak se zástupci Českého rybářského svazu (ČRS), kteří městu nabídli odkoupení rybníku s následnou opravou nebo provizorní řešení opravy, kterou by financovalo město (odhadem asi za 250 tis. Kč.). Rada města následně odsouhlasila zadání studie na revitalizaci všech tří rybníků s tím, že pokud by nedošlo k její realizaci, město by hráz opravilo dle návrhu ČRS. V mezidobí jsme uzavřeli smlouvu se členem ČRS na odstranění náletů v okolí výpustě, vyčištění výpustě a její následný monitoring, aby se nezanášela a nedocházelo tím k nekontrolovatelnému napouštění rybníku. Dále mělo dojít k vystokování tak, aby rybník vyschnul a porost mohl být posekán. Tím by došlo k odstranění nahromaděných živin v bahně a napuštěná voda by byla čistší. Vystokování však bylo nedostatečné a rybník nevyschnul. Kvůli podmáčení ho pak nebylo možné posekat, a to ani v zimě, protože nemrzlo.

Hráz je nyní vyčištěna z návodní strany od menších náletů a probíhá odstraňování náletových vrb ze dna rybníka. V současnosti poptáváme firmy na opětovné, důkladné vystokování. Pokud se podaří rybník řádně vysušit, bude možné ho odbahnit a opravit hráz tak, aby bylo rybník možné znovu napustit a bezpečně užívat.

Na závěr bych se se čtenáři ráda podělila o svůj nedávný objev. Na úřadě jsem totiž narazila na dopis předsedy ČRS, ve kterém upozorňuje vedení města na špatný stav vypouštěcího zařízení na Prostředním rybníce. Tento dopis je z roku 2004. Současné vedení města se tedy potýká s 16 let starým problémem, který byl předchozími čtyřmi reprezentacemi města statečně ignorován.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se