Koaliční smlouva pro nové volební období je podepsaná. O tvářích ve vedení města rozhodnou dnes zastupitelé

Koaliční smlouva pro nové volební období je podepsaná. O tvářích ve vedení města rozhodnou dnes zastupitelé

Zastupitelé vítězného uskupení Společně pro Mníšek spolu s nově zvolenými zastupiteli za Občanskou demokratickou stranu, TOP 09 a nezávislé a Otevřenou radnici stvrdili svými podpisy svůj politický manuál pro vedení města.
O personálním složení dnes rozhodne ustavující jednání zastupitelů.

Koaliční smlouva deklaruje vůli posazovat společný zájem na rozvoji města v novém volebním období, a to prostřednictvím shody na programových prioritách, programovém prohlášení a na principech koaliční spolupráce.

Respekt, transparentnost, otevřenost, hospodárnost, péče, bezpečnost, rozvoj, podpora
a komunikace – jsou podstatná jména, o která se v textu dohody opírají vyjmenované programové priority. Dokončíme, zrealizujeme, zlepšíme, zadáme, zveřejníme, zajistíme, umožníme, podpoříme – jsou slovesa, na kterých stojí znění pasáže s programovým prohlášením nového vedení města.

V oblasti hospodaření a komunikace radnice koaliční partneři vepsali na 1. místo dokončení Územního plánu a Strategického plánu města na období 2018-2028. V kapitole inovace a eGovernment stojí jako 1. bod iniciování vypracování vize rozvoje města do roku cca 2035 v souladu se Strategickým plánem města a strategií Středočeského kraje. Oddíl životní prostředí otevírá revitalizace sídlištní zeleně, v ranku dopravy
a bezpečnosti
je pod bodem jedna zajištění komplexní dopravní studie, v oblasti školství a sociální věci chce koalice zaprvé zajistit demografickou studii města zaměřenou na děti a seniory a na jejím základě investovat do dalšího zkapacitnění základní školy
i mateřských škol. V rámci volného času, kultury a sportu stojí v textu na 1. místě podpora spolků a sportovních klubů.  Jednotlivé kapitoly Programového prohlášení obsahují 4-6 vytčených cílů, s výjimkou kapitoly Hospodaření a komunikace radnice, která jich popisuje celou desítku.

Koaliční partneři se dohodli na tom, že ve vedení města bude starosta, dva místostarostové a dva radní. Vítězné hnutí Společně pro Mníšek obsadí funkci starosty a prvního místostarosty, kteří budou pracovat jako uvolnění funkcionáři. Druhý, neuvolněný místostarosta bude z ODS. Radní budou z TOP 09 a nezávislých a z Otevřené radnice. Jednotlivé strany a hnutí pak můžou svými členy obsadit
i nově ustanovené poradní orgány-komise a výbory.

Koaliční spolupráce by dle litery podepsané dohody měla fungovat koordinovaně a jednotně
a zásadní věci by její signatáři, radní a zastupitelé měli konzultovat předem. K projednávaným návrhům můžou uplatnit výhradu v případě, že by odporovaly koaliční smlouvě a programovému prohlášení. Dohadovací řízení může být zahájeno na základě podnětu, který kterákoli ze smluvních stran předem označí za zásadní. Případné spory může pomoci urovnat i smírčí řízení.

Personální složení nového vedení města zvolí patnáctičlenné ustavující zastupitelstvo, ve kterém má koaliční uskupení těsnou většinu 8 hlasů. Zasedání se koná dnes od 18 hodin v jídelně Základní školy Komenského 420.

 

 

 

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se