Červnové Slovo starostky

Červnové Slovo starostky

Starostka Mníšku pod Brdy Magdalena Davis

Vážení a milí spoluobčané,
vítaný, avšak nečekaný hromadný návrat dětí do škol nedávno způsobil dominový efekt překotných úprav v různých oblastech každodenního života v našem městě, který se ani zdaleka netýkal jen školáků a jejich rodičů. Chtěla bych ocenit zejména vedení našich škol a školek, která se opět musela vyrovnat se zásadními změnami pravidel výuky. Zvlášť bych chtěla vyzdvihnout ZŠ Komenského 420, kde se kromě zrušení rotační výuky museli
vyrovnat i se změnami v testování na covid-19, to vše opět v šibeničním termínu. Další z oblastí, kde se návrat dětí do škol projevil, byla autobusová doprava. V době, kdy byly školy uzavřené, omezil Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) s Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK) jízdní řády na prázdninový režim. Stalo se tak v březnu po dohodě se starosty okolních obcí za podmínky, že spoje budou obnoveny po znovuotevření škol. Finanční ztráty hromadné dopravy se však již brzy začaly projevovat i v hospodaření Středočeského kraje a podmínka nakonec dodržena nebyla. Následnými jednáními v dubnu a květnu se však podařilo obnovit alespoň klíčové školní spoje, zejména přímý ranní spoj linky 393 v 7:01 z Mníšku do Příbrami, návaznost ranních spojů z okolních obcí linek 499 a 321 na spoje linky 317 v 7:03 a 7:23 z Mníšku na Dobříš a obnovení odpoledního spoje z Dobříše do Mníšku ve 14:02 hod. Tyto změny bude až do konce školního roku financovat město, měsíční vícenáklady tvoří asi 24 tisíc Kč (celkem nyní přispívá město na autobusovou dopravu zhruba 260 tisíc Kč měsíčně). V době
letních prázdnin předpokládáme další jednání s ROPID a IDSK o podobě dopravní obslužnosti od září 2021.

Ráda bych se krátce zmínila i o probíhajících opravách silnic. Město momentálně testuje tři různé metody oprav, z nichž každá je vhodná pro jiný druh poničení vozovky. Na parkovišti před lesní správou se bude testovat metoda na praskliny a v ulici Ke škole a před sběrným dvorem zase metoda infračerveného záření, obě metody jsou zhruba o polovinu levnější než klasické frézování a výplň asfaltem, které jsou nutné např. na hluboké díry v okolí provizorního mostku u Billy. Tato poslední oprava bude stát město přes čtvrt milionu Kč, přestože silnice i mostek jsou ve vlastnictví kraje. Navíc nedávno vyšlo najevo, že i přes naše opakované písemné i telefonické urgence již od r. 2019 Krajská správa údržby silnic (KSÚS) dosud nezadala na rekonstrukci mostku ani zpracování projektu. Budeme ho i nadále urgovat. O něco pozitivnější je situace u výjezdu z města pod D4, kde KSÚS již
dokončuje projektovou dokumentaci na kruhovou křižovatku. Projektová dokumentace momentálně vzniká i na tzv. průtah městem, neboli rekonstrukci ulic Pražská, Dobříšská a Kytínská.

Přeji Vám slunečné červnové dny.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se