Dnes je 16. 05. 2022

Aktuální teplota v Mníšku 20 °C

Svátek má Přemysl

Dnes je 16. 05. 2022

Aktuální teplota v Mníšku 20 °C

Svátek má Přemysl

Lhotečtí se dočkají pročištění zanesených příkopů

Lhotečtí se dočkají pročištění zanesených příkopů

Lhotecká ulice po letním lijáku, jak ji zdokumentoval Pavel Jeřábek.

Od podzimu probíhají práce na odvodnění Stříbrné Lhoty. V první fázi jde zejména o pročištění dešťových katrů a řešení některých problematických úseků koryta podél cesty od Křížku směrem ke statku. V příštím roce by se mělo pokračovat opravou hlavního odvodňovacího příkopu.

Po letech problémů s odtokem dešťové vody na konci příkopu u bývalého statku, kde se díky nefunkčnímu odtoku při každém větším dešti voda vylila a tekla po komunikaci ze zámkové dlažby k Hukalovně, se městu ve spolupráci se starousedlíky podařilo zmapovat původní trasu zatrubnění.

Na základě tohoto byl Podle Pavly Duchoňové, vedoucí odboru správy majetku a investic (OSMI) stanoven rozsah oprav jeho poničených částí, které se v současnosti se souhlasem vlastníka pozemku rekonstruují.  „Řešení bude spočívat v tom, že se kamerou prozkoumá toto staré zatrubnění a obnoví se katr tak, aby byl otevírací a dal se čistit,“ popisuje.
Součástí prací je i oprava obrub a pořízení retardéru, který bude mít dvě funkce, a to jak zpomalovací, tak i svede povrchové vody z komunikace do nově zřízené dešťové vpusti a dále i provizorní oprava příkopu směrem ke Lhotecké všude tam, kde je podemletá komunikace a hrozí odtržení krajnice.

Pročistí se i hlavní koryto na dešťovou vodu
Po opravě tohoto klíčového úseku se podle zástupce firmy na zemní práce, která opravy provádí, bude moci přistoupit v příštím roce ke generální opravě hlavního odvodňovacího příkopu. „Jeho předpokladem je ale odstranění některých stromů podél vodoteče, aby bylo možno opravu provést, což by se mělo stihnout v době vegetačního klidu, do března,“ vysvětluje František Keyř.

Zastupitel Pavel Jeřábek připomíná, že o vyčištění příkopů Lhota žádá mnoho let a od roku 2014 byl tento bod ze zasedání zastupitelstva několikrát odložen.  Posun nastal v září 2016, kdy zastupitelé pověřili radu města najít peníze v rozpočtu a OSMI realizací akce, která má zajistit vyčištění příkopů a stržení krajnice v délce zhruba 200 až 250 m po obou stranách Lhotecké ulice.

Na prosincovém jednání téhož roku pak zastupitelé vyčištění příkopů, stržení krajnice a odvodnění lokality od Křížku zařadili jako prioritu roku 2017 s tím, že projekt technického řešení dle OSMI je hotový a akce se naceňuje. „K současným úpravám projektu se ale nemohu vyjádřit. Oficiálně neproběhlo žádné jednání, nebyl předložen žádný projekt úprav. Duby v těsné blízkosti příkopu jsou významnou krajinnou dominantou, musí být nalezeno řešení, aby se nekácely,“ uvádí zastupitel.

Aby voda tekla, kam má
Součástí odvodnění Stříbrné Lhoty je i řešení dešťové kanalizace podél hasičárny, v době vydání tohoto čísla probíhá její pročištění a správce sítě, 1. SčV, a.s., dělá základní průzkum, aby se zjistilo, v jakém stavu potrubí je.  „Z toho pak vyplyne, jaká investice bude potřeba, aby se dešťová kanalizace stala opět funkční. Na čištění máme v rozpočtu vyčleněno tři sta tisíc korun,“ uvádí starosta Petr Digrin s tím, že čištění správce sítí provádí pomocí tlakového vozu.

Systém čištění dešťových koryt k odvodnění Stříbrné Lhoty musel zohlednit ochranné pásmo pro vedení vodovodu a kanalizace. „Proto se město domluvilo se správcem těchto sítí, že koryto pročistí a nechá otevřené, bez stavebních úprav,“ doplňuje Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic.
Cílem těchto oprav je, aby se příkopy a vodoteče ve Lhotce daly co nejdříve do pořádku, aby voda odtekla tam kam má a netekla tam, kam nemá. „Poté už bude jen potřeba pravidelně udržovat“, dodává starosta Digrin.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se