Lhotečtí se dočkají pročištění zanesených příkopů

Lhotečtí se dočkají pročištění zanesených příkopů

Lhotecká ulice po letním lijáku, jak ji zdokumentoval Pavel Jeřábek.

Od podzimu probíhají práce na odvodnění Stříbrné Lhoty. V první fázi jde zejména o pročištění dešťových katrů a řešení některých problematických úseků koryta podél cesty od Křížku směrem ke statku. V příštím roce by se mělo pokračovat opravou hlavního odvodňovacího příkopu.

Po letech problémů s odtokem dešťové vody na konci příkopu u bývalého statku, kde se díky nefunkčnímu odtoku při každém větším dešti voda vylila a tekla po komunikaci ze zámkové dlažby k Hukalovně, se městu ve spolupráci se starousedlíky podařilo zmapovat původní trasu zatrubnění.

Na základě tohoto byl Podle Pavly Duchoňové, vedoucí odboru správy majetku a investic (OSMI) stanoven rozsah oprav jeho poničených částí, které se v současnosti se souhlasem vlastníka pozemku rekonstruují.  „Řešení bude spočívat v tom, že se kamerou prozkoumá toto staré zatrubnění a obnoví se katr tak, aby byl otevírací a dal se čistit,“ popisuje.
Součástí prací je i oprava obrub a pořízení retardéru, který bude mít dvě funkce, a to jak zpomalovací, tak i svede povrchové vody z komunikace do nově zřízené dešťové vpusti a dále i provizorní oprava příkopu směrem ke Lhotecké všude tam, kde je podemletá komunikace a hrozí odtržení krajnice.

Pročistí se i hlavní koryto na dešťovou vodu
Po opravě tohoto klíčového úseku se podle zástupce firmy na zemní práce, která opravy provádí, bude moci přistoupit v příštím roce ke generální opravě hlavního odvodňovacího příkopu. „Jeho předpokladem je ale odstranění některých stromů podél vodoteče, aby bylo možno opravu provést, což by se mělo stihnout v době vegetačního klidu, do března,“ vysvětluje František Keyř.

Zastupitel Pavel Jeřábek připomíná, že o vyčištění příkopů Lhota žádá mnoho let a od roku 2014 byl tento bod ze zasedání zastupitelstva několikrát odložen.  Posun nastal v září 2016, kdy zastupitelé pověřili radu města najít peníze v rozpočtu a OSMI realizací akce, která má zajistit vyčištění příkopů a stržení krajnice v délce zhruba 200 až 250 m po obou stranách Lhotecké ulice.

Na prosincovém jednání téhož roku pak zastupitelé vyčištění příkopů, stržení krajnice a odvodnění lokality od Křížku zařadili jako prioritu roku 2017 s tím, že projekt technického řešení dle OSMI je hotový a akce se naceňuje. „K současným úpravám projektu se ale nemohu vyjádřit. Oficiálně neproběhlo žádné jednání, nebyl předložen žádný projekt úprav. Duby v těsné blízkosti příkopu jsou významnou krajinnou dominantou, musí být nalezeno řešení, aby se nekácely,“ uvádí zastupitel.

Aby voda tekla, kam má
Součástí odvodnění Stříbrné Lhoty je i řešení dešťové kanalizace podél hasičárny, v době vydání tohoto čísla probíhá její pročištění a správce sítě, 1. SčV, a.s., dělá základní průzkum, aby se zjistilo, v jakém stavu potrubí je.  „Z toho pak vyplyne, jaká investice bude potřeba, aby se dešťová kanalizace stala opět funkční. Na čištění máme v rozpočtu vyčleněno tři sta tisíc korun,“ uvádí starosta Petr Digrin s tím, že čištění správce sítí provádí pomocí tlakového vozu.

Systém čištění dešťových koryt k odvodnění Stříbrné Lhoty musel zohlednit ochranné pásmo pro vedení vodovodu a kanalizace. „Proto se město domluvilo se správcem těchto sítí, že koryto pročistí a nechá otevřené, bez stavebních úprav,“ doplňuje Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic.
Cílem těchto oprav je, aby se příkopy a vodoteče ve Lhotce daly co nejdříve do pořádku, aby voda odtekla tam kam má a netekla tam, kam nemá. „Poté už bude jen potřeba pravidelně udržovat“, dodává starosta Digrin.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se