Magdaléna Davis: Nejvíc mě baví setkávání s občany

Magdaléna Davis: Nejvíc mě baví setkávání s občany

Setkávání starostky s občany každé druhé úterý v měsíci před Albertem se již stala tradicí.

V pátek 15. listopadu 2019 uplynul rok, kdy se po volbách sešlo nové Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy, které zvolilo Radu města i novou starostku. V čele města stanula mníšecká rodačka Mgr. Magdalena Davis PhD. (rozená Žofková), která řadu let prožila v zahraničí, kde získala především nadhled i cenné zkušenosti.

Před dvěma týdny uplynul rok od Vašeho zvolení starostkou. Jaký ten rok byl z Vašeho pohledu?
Na to není jednoduchá odpověď. Byl pozoruhodný, náročný, naplňující, rychlý, překvapivý, vysilující, zajímavý… První věc, kterou jsem musela řešit okamžitě po nástupu do funkce, byla 12 měsíců propadlá smlouva na úvěrové podmínky pro financování stavby školního pavilonu. Na vyjednání nových podmínek, schválení zastupitelstvem a uzavření nové smlouvy jsem měla přesně čtyři týdny. Musela jsem také převzít zodpovědnost za samotnou výstavbu pavilonu, která v té době byla ve fázi hrubé stavby. Následujících 10 měsíců jsem společně s oběma místostarosty a úředníky odboru správy majetku a investic trávila prakticky každé středeční dopoledne na kontrolním dni stavby. Skončila jsem až po úspěšné kolaudaci budovy na konci srpna 2019. Kromě toho jsem samozřejmě musela plnit řadu jiných povinností, jako např. kontrolovat objednávky a faktury, podávat žádosti o dotace, pracovat s městskou policií, zapojovat se do činnosti svazků obcí v mikroregionu, vést jednáni rady města a řídit zastupitelstvo. Tady určitě musím vyzdvihnout jednak práci radních, kteří, ač všichni silné osobnosti, jsou konstruktivní a dobře se mi s nimi spolupracuje, jednak všech koaličních zastupitelů, kteří jsou radě města velkou oporou.

Z druhého opakovaného veřejného projednání návrhu nového územního plánu. Za stolem jeho autor Ing. Arch. Zdeněk Kindl.

Co pro Vás zatím bylo největším zklamáním?
Výsledný efekt přístavby školního pavilonu. Naplnila se moje obava, že současná podoba školního pavilonu byl drahý omyl minulého vedení města. Pominu teď skutečnost, že budova není úsporná ani energeticky, ani z hlediska hospodaření s vodou a její provoz bude město stát v příštích mnoha letech zbytečné finanční prostředky; nemůžu ale pominout to, že budova nevyřešila ani kulturní zázemí, ani skutečnou potřebu spolků po nových prostorách, ač byla s tímto záměrem minulým vedením prosazena. Výsledkem je dnes situace, kdy kulturní sál je příliš malý na to, aby se v něm mohly konat neprodělečné kulturní akce, klubové prostory jsou z velké části zaplněné, ale staré kulturní středisko nepřestalo praskat ve švech. Místa pro spolky je stále málo a město má dluh ve výši 37 mil. Kč. Přitom stačilo v roce 2015 přistavět podle původního projektu třídy a družiny a ušetřené prostředky investovat do nového kulturně-komunitního domu, pro který by ale předem někdo spočítal, jak velké zázemí je nutné k pokrytí dlouhodobých potřeb města.

Na kontrolním dnu při stavbě budovy Pavilonu.

Co se Vám za ten rok podařilo?
Myslím, že dost věcí se podařilo, například dokončit a schválit Strategický plán rozvoje města na roky 2019-2028, po kterém jsem volala už v době, kdy jsem seděla v opozici. Společně s ním se podařilo vytvořit Akční plán a na něj navázat tvorbu rozpočtu města. Podobně se podařilo pohnout i s pasportem místních komunikací, bez kterého město v minulosti nemohlo žádat o dotace na obnovu místních komunikací. Za zmínku stojí i dotace, kterou jsme získali na parkurové hřiště před základní školou, a to díky precizní přípravě dotační žádosti pracovníky Magdaleny, o.p.s. i neúnavnosti místostarostky Dany Dalešické. Významný posun nastal i v přípravě nového územního plánu. Když jsem před rokem byla zvolena jeho určenou zastupitelkou, byl rozpracovaný už dvě volební období a bylo potřeba dostat proces jeho zpracování do vyšších obrátek. Potěšilo mě, že se nám s architekty podařilo za rok vypořádat přes 300 námitek a připomínek, uskutečnit dvě opakovaná veřejná projednání a připravit finální verzi pro dotčené orgány i zastupitele. Zastupitelstvo bude návrh projednávat ještě letos v prosinci a pokud ho schválí, a já věřím, že ano, bude mít Mníšek konečně po 27 letech aktuální dokument pro rozvoj svého území.

Předávání cen na tradiční Výstavě chovatelů drobného zvířectva.

Co třeba řešíte právě teď?
Autobusovou dopravu. Sotva se nám podařilo vyjednat znovuobnovení zastávky „Mníšek p. B. závod, hl. silnice“ pro dálkový spoj Praha-Příbram po jejím nešťastném zrušení v rámci integrace autobusové dopravy v červenci 2019, přistálo mi na stole stanovisko Ministerstva dopravy o úplném zrušení všech autobusových zastávek na D4. Rada města už k tomu vydala své nesouhlasné stanovisko, ale tím to celé teprve začíná. Budeme se muset spojit s ostatními starosty podél D4 a zahájit jednání přímo se zástupci Ministerstva dopravy.

A na závěr, co Vás na Vaší práci baví nejvíc?
Upřímně, nejvíc mě baví setkávání s občany, a to dokonce i tehdy, když si přijdou na něco stěžovat. Vyslechnout je, pochopit, co je trápí a snažit se jim v rámci možností pomoct, je také důvod, proč jsem do politiky šla.

Použitá foto: archiv autora

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se