Město má nové vedení. V čele se starostkou

Město má nové vedení. V čele se starostkou

Mníšek pod Brdy už má novou starostku, dva místostarosty i nové radní. Do funkcí je uvedlo ustavující zastupitelstvo. V jeho řadách se objevila řada nových tváří, vyměnila se koalice a opozice.  Zastupitelé rozhodli také o složení poradních výborů a o novém systému odměňování za práci pro město.

„Mám v plánu být starostkou pro všechny, i pro ty, kteří mě nevolili. Budou mít ke mně dveře otevřené a budu všem měřit stejným metrem. Je to pro mě velký závazek i odpovědnost a udělám všechno podle svého svědomí, abych mu dostála,“ poděkovala Magdalena Davis, lídr vítězného uskupení Společně pro Mníšek za podporu ve volbách, když ji zastupitelé jednomyslně zvolili starostkou města. „Není pochyb o tom, že starosta Petr Digrin pro město udělal mnoho dobrého. Ráda bych mu poděkovala za přivaděč Baně, čistírnu odpadních vod a za podporu v jednání s Kovohutěmi.“

Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo v jiném prostředí než obvykle a přihlíželo mu velké množství občanů. Nechtěli si nechat ujít závěrečný okamžik procesu, který odstartoval říjnovými volbami a vyvrcholil slibem nových zastupitelů a uvedením nové politické reprezentace do funkcí ve vedení města.

V patnácti členném zastupitelstvu mají těsnou většinu představitelé uskupení, která se předtím dohodla na koaliční spolupráci: Společně pro Mníšek (5 mandátů), ODS, TOP 09 a nezávislí a Otevřená radnice (po 1 mandátu).  V nové koalici je řada tváří, které jsou v komunální politice nováčky nebo skoro nováčky.  Opozice je sedmičlenná a tvoří ji členové koalice z minulého volebního období: bývalí radní, starosta, místostarostka a někdejší koaliční zastupitelé (STAN, Mníšek město pro rodinu, Nezávislí městečka pod Skalkou a Sdružení nestraníků).

Mám v plánu
být
starostkou pro všechny
Magdalena Davis

Na programu byla volba starosty, místostarostů, radních, předsedů a členů finančního a kontrolního výboru, volba zastupitele, který bude mít v gesci územně plánovací dokumentaci, a zastupitele pro svatební obřady. K obsazení pozice starosty nepadlo jiné jméno než Magdalena Davis, která ve volbách získala nejvíc preferenčních hlasů ze všech kandidátů napříč spektrem. Koalice určila funkci 2. místostarosty, který bude pracovat jako neuvolněný (vedle svého občanského zaměstnání) a navrhla do ní Radko Sáblíka (ODS). Jako uvolněnou, první místostarostku navrhla Danu Dalešickou (Společně pro Mníšek). Návrh opoziční zastupitelky Markéty Novákové, aby město mělo jen jednoho místostarostu, většina neschválila.

„Přistupuji k této práci s pokorou. Chtěla bych poděkovat dosavadní místostarostce Daniele Páterové za její práci pro město a pro nás pro všechny,“ řekla většinově zvolená místostarostka Dana Dalešická. „Děkuji voličům a slibuji, že udělám všechno pro to, abych město pozvedl,“ uvedl druhý místostarosta Radko Sáblík.

Koaliční partneři smluvně ukotvili, že radních bude pět a ke starostce a oběma místostarostům se přidá Šárka Slavíková Klímová (TOP 09 a nezávislí) a Miroslav Vilimovský (Otevřená radnice).  Žádné z opozičních uskupení své zástupce do rady nenavrhlo s odůvodněním, že je pro ně nepřijatelná spolupráce s Otevřenou radnicí.

„Budu se snažit pokračovat v tom, co jsem dělala jako zastupitelka v minulém volebním období, tedy naslouchat lidem a věnovat se oblastem, které možná nejsou tak vidět, ale jsou důležité,“ zmínila po svém zvolení nová radní Slavíková Klímová. „Chci poděkovat všem, co volili změnu, a věřím tomu, že bývalá koalice časem pochopí, že je to tak správné,“ řekl čerstvý radní Vilimovský.

Koalice určila také pětičlenné složení finančního výboru, za jeho předsedu navrhla zastupitele za Společně pro Mníšek Stanislava Jirotu a většina zastupitelů to schválila. Návrh opoziční zastupitelky Hany Kotoučové, aby výbor byl početnější o dva opoziční členy, neprošel. V pěti členech bude pracovat i kontrolní výbor, který je tradičně v gesci opozice. Za jeho předsedu zastupitelé zvolili Petra Digrina.

Nový systém odměňování za práci pro město

Koaliční zastupitelé rozhodli o měsíčních odměnách pro nově ustanoveného, neuvolněného 2. místostarostu, o navýšení odměn za práci radních oproti minulosti a nově také o vyplácení měsíčních odměn všem zastupitelům. Odhlasovali měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu ve výši 28 900 korun, radním ve výši 5 700, předsedům obou výborů ve výši 1400, jejich členům ve výši 700 a zastupitelům 500 korun.

„Stavba Pavilonu bude vyžadovat kontinuální kontrolu, předpokládám, že to bude každodenní agenda. Jsem přesvědčená o tom, že radní budou pracovat na tom, aby se úroveň v mnoha oblastech radikálně změnila, a neuvolněný místostarosta bude zodpovědný za zapojení inovací a technologií, které můžou městu ušetřit peníze v řádech milionů korun. V tom, že zastupitelé doteď pracovali zadarmo, sice byla jistá noblesa, ale doba pokročila,“ argumentovala starostka.

Opoziční zastupitelé s návrhem nesouhlasili. „Dohodli jsme se, že založíme transparentní účet, na který budeme tyto odměny posílat, a nakonec je poskytneme příspěvkovým organizacím a spolkům, protože si myslíme, že peníze za práci pro město by městu měly zůstat,“ řekl k tomu Petr Digrin.

Noví zastupitelé schválili Magdalenu Davis jako zastupitelku zodpovědnou za spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace a celá desítka z nich se přihlásila k tomu, že chce mít možnost vést slavnostní řeč při svatebních obřadech. Na závěr starostka popřála všem svým kolegům hodně sil a pozvala občany na 1. řádné povolební zastupitelstvo, které by se podle jejích slov mělo konat pravděpodobně 13. prosince.

 

 

 

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se