Město získalo Osvědčení o úspoře emisí

Město získalo Osvědčení o úspoře emisí

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018 pro Mníšek pod Brdy.

Obyvatelé Mníšku pod Brdy přispívají tříděním odpadu k čistějšímu životnímu prostředí a snížení uhlíkové stopy. V loňském roce vytřídili více než 457 tun odpadu.

Od společnosti EKO-KOM a.s., která zajišťuje třídění a recyklaci obalového odpadu, obdržel Mníšek Osvědčení o úspoře emisí. „Tříděním odpadů šetříme nejen místo na skládkách, ale přispíváme tím také ke snížení množství emisí v ovzduší a snižujeme i spotřebu elektrické energie na výrobu nových věcí. V loňském roce jsme díky třídění odpadu vypustili do ovzduší o 502,249 tun méně škodlivého oxidu uhličitého a přispěli jsme k úspoře energií o 13 644 303 MJ,“ řekla starostka Magdalena Davis.

Kontejnery na tříděný odpad umístěné v Dobříšské ulici nad autobusovou zastávkou „Nad Špejcharem“. Foto: autor článku

Přehled množství odpadu (v tunách), který město Mníšek v roce 2018 vytřídilo a poslalo k použití:
rok 2018 celkem: 457,781
I. čtvrtletí 2018:      117,366
II. čtvrtletí 2018:     109,728
III. čtvrtletí 2018:    106,838
IV. čtvrtletí 2018:    123,849

V celé České republice bylo v roce 2018 díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 20,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 316 tisíc domácností. V případě globálního oteplování došlo v tomto systému ke snížení emisí o 879 010 tun CO2 ekvivalentu.

Ze statistik dále vyplývá, že třídění odpadů je samozřejmostí pro 73 % obyvatel České republiky. Každý Čech v loňském roce vytřídil průměrně 49 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony). V rámci Evropy se v recyklaci obalových odpadů držíme na špici.

„Do budoucna bychom měli jít hlavně cestou prevence vzniku odpadů, tedy usilovat o to, aby část odpadu vůbec nevznikla. Možnosti Města toto ovlivnit jsou ale překvapivě omezené. Dokud se tedy nezmění legislativa, zejména pak obalový zákon a zákon o odpadech, bude produkce odpadů záležet na individuálním přístupu obyvatel. Pokud ale jako jednotlivci budeme schopni přizpůsobit své návyky tak, abychom tvořili minimum odpadu (např. kupovat potraviny v co nejméně obalech) a ten vzniklý dokázali maximálně recyklovat, zásadně tím pomůžeme nejen životnímu prostředí, ale i své vlastní peněžence,“ uzavřela starostka.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se