Blíží se schvalování rozpočtu města na rok 2021

Blíží se schvalování rozpočtu města na rok 2021

Ilustrační foto

Stát rozděluje vybrané příjmy z daní mezi obce stanoveným klíčem. Po dlouhé řadě let zvyšujících se příjmů je letošní rok zcela odlišný. Koronavirová pandemie vyvolala nouzový stav, v platnost bylo uvedeno mnoho opatření a regulací. Omezení vyústila v ekonomickou krizi a nejistotu. Stát se rozhodl pomoci firmám i fyzickým osobám odložením daňových povinností. Všechny tyto kroky narušily hospodaření obcí. Výpadky ve výběru daní snížily hlavní zdroj obecních příjmů a důsledkem je přehodnocování plánovaných výdajů. K tomu končí dotační období, objem prostředků je nižší a zpřísňují se podmínky pro získání podpory. Vyhlašování programů mívá zpoždění a je značně nejisté.

Na úřadu od března průběžně kontrolujeme a zvažujeme, jak i přes zmíněné finanční výpadky zajistit plnění rozpočtu roku 2020 a realizaci investic. I proto byla zapojena do příjmů rozpočtu část z finanční rezervy, přesto ale město stále myslí na „zadní kolečka“ a drží dostatečné prostředky pro případ nečekaných situací.

Co se podařilo letos dokončit nebo se tomu blíží?
Jsou to například val u Pavilonu včetně výsadby, parkourové hřiště, vodovod a kanalizace pro 4 rodinné domy v Rymani a rozšíření silnice od statku do Stříbrné Lhoty (závazky ze smluv několik let staré). Dokončují se česle na ČOV. Realizoval se chodník na Lhotecké a přilehlé parkoviště s příjezdovou cestou z druhé strany domů, na Pražské ulici se doplnil chodník. Zatepluje se hasičská zbrojnice a bourají se budovy Na Oboře. Z větších oprav se realizuje např. další etapa rekonstrukce zdravotního střediska.

Na tvorbě rozpočtu na rok 2021 se podílelo mnoho zaměstnanců úřadu, ti sestavovali podpůrné rozpočty. Materiály zaslaly také příspěvkové organizace města.
V půlce listopadu rada města projednala položky v návrhu rozpočtu na rok 2021, ale 19. 11. 2020 nám do připraveného rozpočtu zasáhlo schválení daňového balíčku v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Proto bylo nutné – na základě získaných kvalifikovaných odhadů odborníků – provést další velké škrty výdajů.

Připravili jsme pro vás možnost seznámit se s návrhem rozpočtu města Mníšek pod Brdy, který by se měl projednávat a schvalovat na zasedání zastupitelstva 16. prosince 2020 od 18:00 (ve velkém sálu Pavilonu nebo online, dle aktuální epidemiologické situace). Na tomto posledním letošním zastupitelstvu se pak můžete zeptat, co vás v souvislosti s rozpočtem zajímá.
Návrh rozpočtu na rok 2021 včetně komentáře o vývoji příjmů a dopadů krize je zveřejněn na stránkách města Mnisek.cz/Rozpocet.

Zde přinášíme jednotlivé materiály ke stažení:

Návrh rozpočtu města Mníšek pod Brdy na rok 2021 (souhrnná bilance)

Návrh rozpočtu města Mníšek pod Brdy na rok 2021 (detail)

Střednědobý rozpočtový výhled na období 2021 – 2023 (návrh)

Dopad příjmů v roce 2020 na rozpočet roku 2021

Realizace projektů v roce 2020

Dopad daňového balíčku na příjem ze sdílených daní v roce 2021

Akční plán na rok 2021

Fiskální pravidlo 2018 – 2023

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 11. 2020

 

 

 

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se