Ministerstvo odmítlo poslední tah spolku Otevřené informace proti Pavilonu

Ministerstvo odmítlo poslední tah spolku Otevřené informace proti Pavilonu

Ani Město Mníšek pod Brdy ani stavební úřad v Jílovém nepostupovaly v rámci řízení k Pavilonu v rozporu se zákonem nebo diskriminačně. Konstatuje to Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s podnětem spolku Otevřené informace.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo své sdělení 26. září poté, co prostudovalo kompletní správní spis, který si vyžádalo od Krajského úřadu středočeského kraje, protože ho Otevřené informace požádaly o přezkum celého stavebního a územního řízení k Pavilonu. Stalo se tak letos v červenci v návaznosti na to, že Středočeský kraj zamítl odvolání tohoto spolku ke stavebnímu povolení.

Jako důvod, proč Otevřené informace podaly podnět k přezkumu, uvedly přesvědčení, že Město i další správní orgán postupovaly v rozporu se zákonem a došlo k diskriminaci účastníků řízení. Ministerstvo po prostudování celého spisu ve svém sdělení konstatuje, že nedošlo k žádnému aktu, vydanému v rozporu s právními předpisy, ani k diskriminaci.

Ministerstvo sděluje, že k řadě námitek spolku nemohlo být přihlíženo, protože přesáhly do jiných oblastí, než je ochrana přírody a krajiny, jehož ochranou se má spolek zabývat. Rezort mimo jiné uvedl, že spolek nedisponuje žádnými věcnými právy, kterých by se měla výstavba Pavilonu dotknout, a na závěr shrnuje, že neshledal žádné důvody k provedení požadovaného přezkumného řízení.

Z dokumentu vyplývá, že spolek Otevřené informace k podnětu na Ministerstvu pro místní rozvoj připojil také kopii odvolání Eduarda Navary proti usnesení stavebního úřadu v Jílovém. Otevřené informace zastupuje jako předseda Zbyněk Jírovský a jako místopředseda Miroslav Vilimovský.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
11 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
petr jansky
petr jansky
5 let před

obrázky na širší chodník znám dobře.. jenže podle obrázků dělníci nejeli.. měli to vykolíkované a obrubníky osazené dle dřívějšího chodníku.. teprve na základě upozornění došlo ke změně.. stačilo napsat děkujeme, rozšíříme dle plánů a bylo vymalováno..

ten nepřátelský tón pana Digrina (kdy nedokáže ani napsat oslovení v 5. pádě) dobře dokresluje závěr jeho 12ti letého působení na radnici..

Digrin
Digrin
Odpovědět  petr jansky
5 let před

Dobrý den pane Jánský, na své odpovědi nevidím nic nepřátelského. Není žádný důvod. Je to stručná odpověď na vaši otázku. Podle obrázků dělníci vykružovali pouze oblouk křižovatky a vyměřili to správně a na první pokus v minulém týdnu. Šel jsem si to osobně zkontrolovat, aby to bylo vpořádku.

lenka.jerabkova890@gmail.com
lenka.jerabkova890@gmail.com
5 let před

Paní redaktorko, doplňuji informace o Vašem dovětku „připojil také kopii odvolání Eduarda Navary proti usnesení stavebního úřadu v Jílovém“, protože těch usnesení bylo více. 1) 27.10.2016 Mníšek píše na KRAJ – jsme podjatí, dejte Pavilon řešit na jiný stavební úřad (SÚ) 2) 31.10.206 město stáhlo svou žádost na územní řízení o Pavilonu na SÚ Mníšku zpět, ALE NIKDO TO NEOZNÁMIL NA KRAJ.
3) Kraj si myslel, že řízení běží a pověřil SÚ Jílové řešit Pavilon.
4) Občané si mysleli, že řízení běží a odvolali se na ministerstvo proti přidělení Pavilonu na SÚ Jílové. 5) 6.4.2017 Ministerstvo vrátilo vše zpět na kraj, protože město Mníšek vzalo svou žádost o územní řízení zpět už 31.10.2016 (sebralo SÚ Jílové pravomoc rozhodovat). 6) 12.4.2018 SÚ Jílové již jako nepravomocný rozhodl o ukončení územního řízení. 7) Následuje odvolání pana Navary na kraj proti tomuto nepravomocnému rozhodnutí SÚ Jílové. Na základě tohoto odvolání Středočeský kraj konečně v červenci 2017 oficálně zastavil řízení o územním rozhodnutí z důvodu zpětvzetí žádosti města Mníšek pod Brdy ze dne 31.10.2016. 8) Následně v srpnu 2017 mohl SÚ v Jílovém oficiálně zahájit nové, sloučené územní a stavební řízení. Závěr: POKUD BY ODPOVĚDNÉ OSOBY OZNÁMILY V ŘÍJNU 2016 NA KRAJ, ŽE CHTĚJÍ UKONČIT ZAPOČATÉ ŘÍZENÍ A PODAT ŽÁDOST O NOVÉ SLOUČENÉ ŘÍZENÍ, NENASTALO BY ZDRŽENÍ Z DŮVODU NEDOVOLENÉHO SOUBĚHU DVOU ŘÍZENÍ 9 MĚSÍCŮ AŽ DO ČERVENCE 2017.

petr jansky
petr jansky
5 let před

vzpomínám jak p. Digrin dupal na zastupitelstvu: Já ho chci a chci.. no tak ho bude mít..

dále říkal, když se povolovala ta stavba na Pražské, že se rozšíří zatáčka.. běžte se podívat.. chodník 4m široký a zatáčka přesně jak byla.. ani o milimetr širší ulice.. bravo.. zase jsme nalítli

Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
Odpovědět  petr jansky
5 let před

Chodník je u schodů úzký, jsem zvědav na stavební úřad při kolaudaci. Stejně tak není pod objektem parkování, slyšel jsem od lidí co jezdí autobusem že voda ze střechy je vedena přímo do kanalizace, ne nejdřív do vsakování, jak bylo ve stavebním povolením atd.

Ono nejde o to, že jsme nalítli. Když se stavba povoluje, nelze rozporovat něco co je tam uvedeno, že to potom investor obejde. Ale záleží, jak se k rozporům mezi projektem, stavebním povolením a stavbou při kolaudaci postaví odpovědné úřady.

Digrin
Digrin
Odpovědět  petr jansky
5 let před

Vážený pane Jánský, ohledně zatáčky. Zřejmě už nemáte srovnání. Silnice se v nejužším místě rozšiřuje skoro o dva metry. Možná mate to, že mezi rampou do budovy a silnici si představujete chodník. Ten tam ale nebude. Chodit se bude po novém chodníku mezi pasáží a Hasem. Obrubník silnice bude přiléhající k rampě na cca 1m. Pořádně si přečtěte články z 6.12.2016 a 9.12.2016 o kině tady na Zprávách z Mníšku. Tam najdete vše včetně zaměření, fotek i rozdílu.

Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
Odpovědět  Digrin
5 let před

Dobrý den pane Digrine.

Podíval jsem se na Vámi doporučené články. Ale z obrázku v článku dne 9.12.2016 který je tam uveden jako budoucí stav, nevyplývá nic o chodníku mezi Hassem a Pasáží. Ale, že chodník je mezi Pasáží a ulici Pražská.
Zakreslený chodník je laickým měřením na monitoru PC široký +/- 3m.
Z plánku – uvedeného obrázku dokonce je patrné, že v plánu je chodník i po druhé straně Pražské, kde asi 15 m od rohu domu pozemku č. 83 (Pražská x Čisovická) je plánovaný přechod pro chodce přes Pražskou ulici.

Nějak tedy nerozumím tomu, proč zde panu Jánskému píšete, že nemá srovnání, když na uvedeném plánku není vyznačen nový průchod mezi Vámi uvedenými objekty. A chodník přilehlý k Pasáži v Pražské ulici z plánku lze odhadnou o šířce +/- 3m.

Digrin
Digrin
Odpovědět  Pavel Jerabek
5 let před

Pane Jeřábek, já jsem panu Janskemu odpovídal na jeho věcnou, kritickou poznámku, že se zatáčka nerozsiri! Proto ho odkazuji na výkresy studie a fotky původního stavu z článku roku 2016, podle kterých se nová zatáčka dělala. Když si porovnate současný a původní stav, tak je jasné, že zatáčka bude pozvolnější. O chodníku v odpovědi mluvím jenom proto, a taky to tam píšu, že návrh mate, protože to byla a je jenom studie na tu zatáčku z roku 2009! Tehdy se udělala právě z důvodu prověření úhlu a prujezdnosti zatáčky. Chodníky a přechody jsou tam umístěny jenom ilustracne. Tehdy přece nikdo nevěděl, jak skutečně bude dům na rohu vypadat, kde budou přechody, chodníky atd… . Doufám, že vám to takto stačí.

Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
Odpovědět  Digrin
5 let před

Tak to jste mě opravdu pane Digrine rozesmál. „Tehdy nikdo nevěděl jak bude dům na rohu vypadat…“. To se snad nedá ani komentovat, jen napsat do rubriky Dikobrazu .- „Život tropí hlouposti a my je fotografujeme“.

Opravdu – ta odpověď mi nestačí. Navíc jste podepsal závaznou smlouvu s investorem a zřejmě víte, co tam ve smlouvě je pro obě strany zavazující.

Digrin
Digrin
Odpovědět  Pavel Jerabek
5 let před

Pane Jeřábek, omezenost je bohužel omezenost. S tím já nijak nehnu. Zkusím to tedy jasněji. Kupní smlouva na pozemky pro Pražskou pasáž v článku 7 od bodu 2 až do bodu 5 tento záměr popisuje formou investičního záměru. Není to žádný projekt, ani studie. Je to rámcový plán – prostě investiční záměr. Snad chápete ten rozdíl. Můžu jen znova zopakovat: v době podpisu smlouvy nebylo jasné, jak přesně bude stavba vypadat. To jsou ty vaše závazky ze smlouvy. Vlastní projekt Pražské pasáže, či jeho další stupně (byla studie, projekt křižovatky, vlastní dům …) postupně město v následujících letech schvalovalo. Docela bych vám doporučil, nejprve si nějaký větší investiční záměr zrealizovat, aby jste vůbec zjistil, jak to probíhá. Pak vás, a to velmi rád, budu brát skutečně vážně.

Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
Odpovědět  Digrin
5 let před

Jinými slovy jste mi chtěl napsat – my jsme podepsali „Kupní smlouvu“, kdy byly určité body závazné pro obě strany, ale potom jsme v dalších jednáních jako zástupci města tyto body pustili k vodě.
Berte mě vážně i bez investičních velkých záměrů, protože na to, že se na to celkem rád vymlouváte jsem si už zvykl.
Nicméně, nezbývá, než si zas vše ověřit, kde je pravda. a zas budou nějaké problémy, že?

jinak ten Váš dovětek – „budu Vás brát skutečně vážně“ celkem odpovídá tomu, jak jste se ke mě jako zastupiteli ale i před tím choval – tj. povýšeně. A přeberte si to jak chcete – píšete to dobře omezenost je omezenost. Na Boha se nebudu odvolávat.

Přihlásit se