Mníšecká radnice nabízí bezplatně dalších 70 kompostérů

Mníšecká radnice nabízí bezplatně dalších 70 kompostérů

Kompostér o objemu 1 170 litru

V polovině července získalo město 300 domácích kompostérů o objemu 1 170 litru. V současné době již probíhá jejich vyzvedání zájemci, kteří si je v minulosti zarezervovali.
Máme ale dosud volných 70 kompostérů, které jsou stále k dispozici veřejnosti!

Máte-li o kompostér zájem, stačí dodržet následující postup:

  • Dostavte se v úředních hodinách na městský úřad, Odbor správy majetku a investic (1. patro vlevo, č. dveří 219), kde podepíšete Smlouvu o výpůjčce*.
    Doporučujeme objednat se předem u vedoucí odboru Judity Kuntové na tel.: 734 500 444.
  • K podpisu potřebujete znát č. popisné pro umístění kompostéru u rodinného domu, č. evidenční pro umístění u rekreačního objektu nebo č. parcelní, pokud bude kompostér umístěn na zahrádce.
  • Po jejím podpisu si můžete kompostér vyzvednout na Sběrném dvoře.


Vybrané body ze Smlouvy o výpůjčce:

  • Kompostér smí být umístěn pouze v katastrálním území našeho města, to je podmínkou dotačního titulu ze Státního fondu Životního prostředí, který jejich nákup většinově kryje.
  • Město přenechává tyto kompostéry k bezplatnému užívání vypůjčiteli za účelem kompostování biologicky rozložitelného odpadu ze zahrady a domácnosti vypůjčitele.
  • Výpůjčka se sjednává na dobu určitou a to na 5 let od data podpisu smlouvy. Po ukončení doby trvání výpůjčky přejde vlastnické právo ke kompostéru bezúplatně na vypůjčitele.


Kompostování zdar!

*Smlouvu o výpůjčce tisknout nemusíte, dostanete ji podepsanou na městském úřadě. Po stažení si její vzor můžete prostudovat ZDE.

Nabídka platí pouze do vyčerpání zásob!

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se