Mníšecké volební výsledky platí, rozhodl soud

Mníšecké volební výsledky platí, rozhodl soud

foto: Petr Dušek

Krajský soud v Praze zamítl návrh na neplatnost voleb do Zastupitelstva Mníšku pod Brdy. Od data rozsudku ze dne 1. 11. běží 15denní lhůta pro konání ustavující schůze nového zastupitelstva.

Předvolební leták uskupení Otevřená radnice nepředstavoval porušení zákona a volby do zastupitelstva Mníšku pod Brdy jsou tedy platné. Konstatuje to usnesení Krajského soudu v Praze o zamítnutí žaloby na neplatnost říjnových voleb. Soud posuzoval, zda došlo prostřednictvím propagačního letáku zmíněného volebního subjektu k nezákonnosti, jaká byla její intenzita, a zda vedla ke zvolení jeho zástupce.

Soud dospěl k závěru, že leták odpovídal předvolebním kampaním, kdy kandidující uskupení chtějí nejen přilákat voliče na svou stranu, ale mohou se také snažit odradit je od volby politických konkurentů. V odůvodnění svého rozhodnutí soud uvedl, že cílem jeho přezkumu nebylo prověřovat pravdivost informací, obsažených v letáku, který dostali obyvatelé Mníšku do schránek zhruba týden před komunálními volbami. Vyhodnotil je tak, že se jednalo o odlišnou interpretaci konkrétních událostí, která je podstatou volebních kampaní. Dotčení kandidáti ostatních politických uskupení měli podle soudu čas se proti tomu veřejně vymezit.

Soudní moc
může
Rozhodnutí voličů
změnit
jen ve výjimečných 
případech

                                   z textu Usnesení Krajského soudu

Návrh na neplatnost voleb a volebního výsledku Otevřené radnice podala ke Krajskému soudu v Praze Jaroslava Hnátnická s přesvědčením, že právě kampaň tohoto subjektu hrubě ovlivnila výsledek voleb v tom, že vytvořila nepřípustný nátlak na svobodnou vůli voliče a vedla ke zvolení jeho kandidáta, který by jinak nebyl zvolen. Navrhovatelka argumentovala zejména tím, že informace obsažené v předvolebním letáku byly zkreslené, zavádějící nebo dokonce nepravdivé. Šlo o sdělení, že městský architekt převzal několikamiliónový úplatek, že konkrétní kandidáti napříč konkurenčními kandidátními listinami jsou spojeni s „mafiánskými praktikami“ a s prosazováním stavby spalovny ve městě.

Otevřená radnice, jako odpůrce návrhu, podala soudu vyjádření, kde návrh označila za účelový a v závěru navrhla, aby ho v plném rozsahu zamítnul, protože neprokázal ani nezákonnost průběhu voleb, ani možnost jejich ovlivnění. Upozornila na skutečnost, že Miroslav Vilimovský, jediný zvolený zástupce za Otevřenou radnici, získal zastupitelský mandát i v předešlých volbách (vzdal se ho 25.11. 2015-pozn.red.). Odpůrce popsal, proč předmětný leták nepovažuje za nepravdivý, a zmínil, že podaný návrh má za účelový, protože na vedení kampaně nepodala stížnost žádná ze zúčastněných stran a uskupení, ani žádný z kandidátů.

S návrhem Jaroslavy Hnátnické se ztotožnilo Sdružení nestraníků, Nezávislí městečka pod Skalkou a STAN. ODS ho považovala za nedůvodný. Tříčlenný soudní senát v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že navrhovatelka byla osobou oprávněnou žalobu podat a soud nezkoumal její případné vazby na další účastníky řízení, jak popisovalo podání Otevřené radnice. Usnesení konstatuje, že podanou žalobu soud posoudil jako návrh na neplatnost voleb, protože návrh na neplatnost volby kandidáta by rovněž v důsledku znamenal opakování volební kampaně i samotných voleb. Verdikt soudu je konečný. Při svém rozhodování Krajský soud v Praze vycházel z nálezů Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu a z Listiny základních práv a svobod.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
petr jansky
petr jansky
5 let před

ač listopad do Mníšku přišlo jaro.. nezbývá než popřát novému vedení chuť a sílu do práce.. bude co napravovat.. Pavilon by šel ještě stopnout..

Přihlásit se