Mníšek, atraktivní místo pro život. I k tomu míří návrhy strategického plánu

Mníšek, atraktivní místo pro život. I k tomu míří návrhy strategického plánu

Do konce tohoto měsíce mají lidé možnost připomínkovat návrhovou část strategického plánu. Ta má za cíl formulovat konkrétní opatření ke zlepšení klíčových oblastí v životě Mníšku pod Brdy. K prostudování je nyní na webu města. Její pracovní podobu představili jeho tvůrci při dubnovém setkání s veřejností. 

Mníšek, bezpečné město, Mníšek, kulturní centrum regionu, Mníšek, město pečující o všechny generace, Mníšek, čisté město s respektem k přírodě. Takové slogany byly mezi těmi, které tým z BDO vytvořil a které shrnují konečnou vizi. Cíl, ke kterému by se Mníšek v dané oblasti měl pomocí strategického plánu přibližovat. „Podařilo se nám najít a pojmenovat 83 konkrétních opatření, kroků či projektů k tomu, aby se Mníšek posunul. Je to pěkný výsledek práce pracovních skupin,“ uvedl Aleš Nechuta za BDO Advisory, s.r.o, zhotovitele klíčového dokumentu.

Při této příležitost informoval, že návrhová část je ve fázi dopracování a počítá i se zanesením závěrů dodatečného dotazníkového šetření mezi seniory, mládeží a rodinami s dětmi. Vychází z analytické části, která se opírala o podrobný dotazník určený obyvatelům Mníšku a o jednání pracovních skupin.

K návrhům se lidé můžou vyslovit
Mezi více než sedmdesáti konkrétními návrhy, se kterými se lidé občany při společném setkání se zhotoviteli seznámili, bylo například zvýšení kapacity základní školy a mateřských škol a také zajištění prostor pro univerzitu 3. věku. Pro oblast sportu navrhují vybudovat veřejné přírodní koupaliště, pro kapitolu kultury pak stavbu důstojného stánku pro pořádání uměleckých a společenských akcí, infocentra a v budoucnu i muzea, pro bezpečnost početní posílení strážníků, aby mohli být více vidět v ulicích, zlepšení kamerového systému a například i zavedení tísňového volání pro seniory.

Návrhy pro oblast dopravy počítají s opravou páteřních komunikací a také například s posílením autobusových linek ve špičkách. Ve sféře životního prostředí návrhová část mluví mimo jiné o častějšímu odvozu komunálního odpadu, zavedení kontejnerů na bio odpad, dalších protihlukových opatřeních a o likvidaci černých skládek.

Podle slov se Aleše Nechuty se pořadí priorit ještě může měnit na základě připomínek veřejnosti k návrhové části strategického plánu, která je v celém znění zde.
Další fází pak bude Akční plán, který radnici nabídne konkrétní návod, jak návrhy uskutečnit. Součástí strategického plánu bude i komunitní plán.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se