Mníšek má nový kamerový systém

Mníšek má nový kamerový systém

V rámci posilování bezpečnosti obyvatel i majetku pořídilo město Mníšek pod Brdy nový kamerový systém, který byl úspěšně spuštěn koncem února 2020. Po městě bylo rozmístěno osm kamerových bodů s deseti kamerami, přičemž se zatím jedná o první etapu, na kterou v nejbližší budoucnosti navážou další realizace bezpečnostních prvků.

V rámci výběrového řízení získala zakázku za necelých 678 000 Kč firma MapleTech s.r.o., která má v oblasti projektování, instalací, modernizací i správy kamerových systémů bohaté zkušenosti. Přípravou tohoto projektu byl pověřen radní JUDr. Miroslav Vilimovský, pro kterého není oblast řízení projektů z oblasti audio-video techniky novinkou.

S jakými osobními zkušenostmi jste do pořízení nového kamerového systému šel?
Ve společnosti Visual Connection jsme realizovali řadu projektů spočívajících v dodávce specializované techniky pro televizní studia, rozhlas, přenosové vozy, v přenosech utkání z fotbalových a hokejových stadionů, a další speciální projekty. V té době se jednalo o průkopnická řešení, ke kterým bylo nutné přistoupit kreativně.

Mníšek už kamerový systém používal, navázali jste na něj?
Když jsem byl v minulém roce pověřen radou města řízením projektu, jako první krok bylo zjištění stávajícího stavu. Celý systém byl kompletně vypnutý již delší dobu. V provozuschopném stavu (jakžtakž) byla jedna kamera. Bohužel jsem měl osobní zkušenost, že systém nefungoval ani před cca 5 lety. Tehdy ukradli dceři auto, a když jsme chtěli, aby byl zkontrolován záznam, tak nám bylo řečeno, že zálohování nefunguje a v noci stejně není nic vidět. Na vlastní oči jsme si to ověřili na monitoru. Nebylo tedy na co navázat. Město připravovalo kamerový systém od roku 2007, vynaložilo na něj přes půl milionu korun a přesto byl výsledek mizivý.
Na radnici jsem obdržel připravenou projektovou dokumentaci na pořízení nového kamerového systému. Projekt byl za stávajících podmínek absolutně nerealizovatelný, předimenzovaný, v navrhovaném rozsahu nevyužitelný a v řadě položek nadhodnocený. Celková částka byla 7,8 milionu, což však při bližším zkoumání nebyla cena konečná, když u 6 kamerových bodů nebylo datové připojení součástí projektu. Reálná hodnota tohoto projektu je tedy cca 9 milionů korun. Proto byl navržen projekt vycházející především z reálných možností (zejména finančních) města. Limitujícím ukazatelem byla položka rozpočtu ve výši 700 tis. V pracovní skupině jsme debatovali několik variant řešení, včetně možnosti využití cloudového prostoru. Nakonec byla zvolena varianta specializovaného rekordéru s možností připojení 64 kamer.

Na která místa byly kamerové body instalovány?
Nebudu uvádět konkrétní místa, jedná se o problematiku bezpečnostního charakteru a není důvod sdělovat porušitelům zákona, kde jsou stávající kamery umístěny a zejména, kde budou umístěny v následující etapě. Při výběru míst jsme samozřejmě vycházeli z logických potřeb města, kdy jsme se snažili pokrýt jednak komunikace a jednak nejkritičtější místa na kterých dochází k páchání kriminální činnosti. V další etapě budeme v tomto pokračovat a věřím, že v roce 2020 dokážeme minimálně zdvojnásobit počet kamer.

Jak zvolená technologie funguje?
Jedná se o uzavřený LAN systém, který se sbíhá v centrálním zařízení umístěném na služebně městské policie. Strážníci mají k dispozici monitor, na kterém mohou sledovat aktuální dění a mohou s jednotlivými obrazy pracovat. Rovněž jsou k dispozici 2 tablety, ze kterých se můžou strážníci připojit na systém, i pokud nebudou na služebně. Podstatou je samozřejmě zejména archivace, která je nejméně 14 dní. Velký důraz je kladen na ochranu dat a celkové zabezpečení systému, k čemu je vypracovaná směrnice a její dodržování bude přísně kontrolováno. Přenos dat probíhá na síti optických kabelů, díky patří za příkladnou součinnost provozovateli místní sítě.

Odpovídá vysoutěžená cena kvalitě, kterou od kamerového systému očekáváme?
Dnešní technologie jsou neuvěřitelné, samozřejmě vzhledem rozpočtu se nejedná o „mercedesy“ mezi kamerami, nicméně záběry, které jsem měl možnost vidět, jsou výborné kvality a splňují požadované parametry. Pořízené obrázky, které jsou přílohou tohoto článku, mluví samy za sebe. V Mníšku bydlí řada lidí, kteří jsou od fochu, a od nikoho z nich jsem nezaznamenal kritiku. V následující etapě bude možné dle vhodnosti a financí zvolit případně i jiné druhy kamer. Podstatné je, že Mníšek má konečně funkční kamerový systém.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se