Návrh rozpočtu města pro rok 2024 a jednotlivé plánované akce

Návrh rozpočtu města pro rok 2024 a jednotlivé plánované akce

Ilustrační foto

Návrh rozpočtu pro příští rok se připravoval průběžně od konce jara, a to především v oblasti plánování jednotlivých oprav a investic. Naším cílem bylo a je vytvořit smysluplný a funkční víceletý plán, ve kterém budou jednotlivé akce na sebe navazovat tak, aby dávaly logiku a nebylo nutné stále dokola provádět jen ad hoc provizorní opravy.

V průběhu roku 2023 se podařilo dopracovat celou řadu nových projektů nebo záměrů do stavu, kdy máme k dispozici projektové dokumentace, rozpočty nebo v případě oprav kvalifikované propočty nákladů. To byl základní předpoklad, aby návrh obsahoval skutečně reálné a realizovatelné akce.

Mezi hlavní a nejnákladnější investice příštího roku bude bezesporu patřit rekonstrukce Prostředního rybníka, do které vkládáme 7 milionů korun. K dalším pak namátkově rekonstrukce Lhotecké ulice od Esmarinu až ke křižovatce se Skaleckou, kde je cílem dosáhnout rozšíření vozovky a počtu parkovacích míst, doplnění veřejného osvětlení k novému chodníku V Lipkách, stavba chodníku a parkování ke hřbitovu, výstavba retenčních nádrží u základní školy, oprava chodníků podél bytovek v ulici Nová nebo zahájení oprav kostelní zdi.
Doufáme, že se nám podaří zahájit i výstavbu chodníku podél silnice číslo 116 na Marjánu. V případě této akce jsme museli projekt kompletně přepracovat. V návrhu najdete i projekty pro budoucnost našeho města, jako je příprava rozšíření speciální školy, projekt nové knihovny či záměr řešení vsakování dešťových vod nad Kvíkalkou a Lipkami.

Pod článkem najdete podrobnější rozpis hlavních oprav a investic, které pro vás chystáme v průběhu příštího roku. Soupis pro velký rozsah obsahuje opravdu jen hlavní akce a plánované výdaje města. Kompletní rozpočet najdete na www.mnisek.cz/mesto/rozpocet.

Petr Digrin, starosta

PROJEKTY

název akcerozpočet
Kompletní oprava ulice Řevnická, studie a projekt400 000 Kč
Chodník a cyklostezka do Stříbrné Lhoty150 000 Kč
Parkování na Starém sídlišti – ul. Rudé Armády a 5. května150 000 Kč
Navýšení kapacity ČOV500 000 Kč
Přístavba ZŠ Komenského 886450 000 Kč
Nová městská knihovna400 000 Kč

PROJEKT, STAVBA

název akcerozpočet
Chodník v ulici Čisovická, v závislosti na dotaci130 000 Kč

STAVBY

KOMUNIKACE (silnice, chodníky, parkoviště)

název akcerozpočet
Malé náměstí, dokončení opravy povrchu1 600 000 Kč
Lhotecká – sídliště, úprava chodníku, parkování, rozšíření silnice a její oprava5 150 000 Kč
Oprava komunikací ve Stříbrné Lhotě – II. etapa (od točny BUS po konec obce)1 150 000 Kč
Rymaně, oprava silnice po kanalizaci II. etapa – dokončení (k nádraží)1 100 000 Kč
Rozšíření parkování u zdravotního střediska, výjezdová ulice z parkoviště686 000 Kč
Rekonstrukce ulice Na Oboře  – I. etapa1 560 000 Kč
Chodník ul. Nová, u č.p. 824, 825, 826600 000 Kč
Oprava parkování podél bytovek ulice Nová, navazuje na opravu chodníků750 000 Kč
Chodník z ul. Nová k popelnicím (byt. dům 614, 615)400 000 Kč
Chodník u bytového domu 615, 616 (včetně nájezdu)700 000 Kč
Parkování v ulici Nádražní podél hřiště směrem ke hřbitovu2 100 000 Kč
Chodník podél silnice č. 116, realizace v závislosti na dotaci2 280 000 Kč
Prodloužení chodníku – Dobříšská, Špejchar700 000 Kč
Průběžné opravy povrchů ve městě3 250 000 Kč

VODOVODY A KANALIZACE

název akcerozpočet
Výstavba nového řadu PE 110 Rymaně – řad R1, zásobování z Včelníku4 870 000 Kč
Vodovodní a kanalizační řady pod Hladovým vrchem, podíl města3 350 000 Kč
Oprava vpustí dešťové kanalizace Skalka – Obora700 000 Kč
Retence srážkových vod ZŠ, dotace6 836 000 Kč
Realizace Prostřední rybník7 000 000 Kč

HŘIŠTĚ

název akcerozpočet
Víceúčelové hřiště Rymaně, dotace1 110 000 Kč

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

název akcerozpočet
 Parkové osvětlení chodníku nového chodníku v Lipkách100 000 Kč
Osvětlení hřiště ZŠ, dokončení, II. etapa400 000 Kč

OPRAVY BUDOV MĚSTA A DALŠÍ INVESTICE

název akcerozpočet
Výměna oken v Domově pro seniory  – 2. etapa (vč. výměny hlavních vstupních dveří)1 000 000 Kč
Domov pro seniory – objekt 1b – oprava střechy vč. zateplení podkroví2 000 000 Kč
EPS v Domově pro seniory, dotace2 500 000 Kč
Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ – 1. etapa5 000 000 Kč
Oprava kostelíku sv. Máří Magdalény na Skalce, odvodnění300 000 Kč
FVE na budovách města, zahájení realizace fotovoltaik3 000 000 Kč
Zateplení a odvlhčení objektu č. p. 519 vč. podkroví 4 000 000 Kč
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad – V Lipkách, Eden, Stříbrná Lhota, u knihovny400 000 Kč
Oprava kostelní zdi, regenerace500 000 Kč
Výměna autobusových zastávek, I. etapa500 000 Kč

Na prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva (ve středu 13. 12. v Pavilonu od 18:00), a to ve veřejné schůzi, či před samotným hlasováním o rozpočtu, se můžete k rozpočtu vyjádřit, případně předložit své návrhy zastupitelům k posouzení a ke schválení.

Zde přinášíme jednotlivé materiály ke stažení:

Návrh rozpočtu na rok 2024

Návrh střednědobý rozpočtový výhled 2025-2026

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se