Nechali jsme pokácet dva stromy s vysokým bezpečnostním rizikem

Nechali jsme pokácet dva stromy s vysokým bezpečnostním rizikem

Napadený a zničený vnitřek kmenu pokáceného jírovce. Foto: autorka

V pondělí 15. března jsme dali z bezpečnostních důvodů pokácet dva jírovce maďaly, které stály v horní části náměstí před budovou Pekařství a cukrářství Jarolímek. Důvodem byl špatný zdravotní stav stromů, odumírání koruny a napadení dřevokaznou houbou – sírovcem žlutooranžovým.

Před tím, než jsme navrhli oba stromy pokácet, jsme pečlivě zvážili několik faktorů, z nichž nejdůležitější je samozřejmě bezpečnost. Stav stromů byl konzultován jednak s arboristou, jednak byl tento záměr schválen Národním památkovým ústavem. Poté proběhlo řízení k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les s uložením povinnosti náhradní výsadby za způsobenou ztrátu. Sírovec žlutooranžový je velmi agresivní houba a postupuje rychle (vizte foto). Jeho činností pak dochází k lámání mohutných větví či vyvrácení stromu. Je to taková „časovaná bomba“, kdy nikdo nedokáže odhadnout, v jakém časovém horizontu by se strom rozpadl.  Při množství lidí, kteří se v této lokalitě pohybují, bylo riziko příliš velké.
Kácecí práce provedla společnost Arbosana – zahradní architektura.

Během jara plánujeme na náměstí zasadit 7 ks nových stromů, jmenovitě jírovce a lípy.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se