O čem jednali zastupitelé na svém červencovém zasedání?

O čem jednali zastupitelé na svém červencovém zasedání?

Odkup pozemků pod bývalou železniční vlečkou. Spoluúčast na likvidaci ekologické zátěže z provozu Kovohutí. Regulace ohňostrojů a petard, strategický plán, situace kolem Pavilonu a nedostatek míst v mateřských školách. Zastupitelé měli na programu svého červencového zasedání celkem 11 bodů.

Zasedání zastupitelstva bylo svolané na 25. července zejména kvůli tématu nedostatečné kapacity základní školy a mateřských škol. Podle jednacího řádu nejdříve přijít na řadu body, které zastupitelé nestačili projednat na červnové schůzi. I kvůli dlouhé a vypjaté diskuzi zejména kolem strategického plánu se tak na klíčová školská témata dostalo až po čtyřech hodinách a časomíra jednacího maratónu se po dvou odhlasovaných prodlouženích nakonec zastavila zhruba o hodinu později, krátce po 23. hodině.

Těsně před tím zastupitelé schválili návrh radních, aby město vyplatilo ze svého rozpočtu 1 500 korun měsíčně na plnou, nikoli zkrácenou docházku do soukromé mateřské školy těm, jejichž dítě se nepodařilo umístit v mníšeckých městských mateřinkách a kteří splní podmínky pro přidělení této podpory a požádají o ni. Opoziční zastupitelka Šárka Slavíková Klímová podala protinávrh, aby se tento příspěvek pojal jako kompenzace za nepřijetí dítěte do městské mateřinky a vyplácel se i rodičům, kteří si ani s touto podporou nemůžou dovolit soukromou školku platit. Tento protinávrh však nezískal hlas většiny zastupitelů.

Začne stavba školního pavilonu

Starosta Petr Digrin k tématu řešení kapacity Základní školy Komenského 420 zastupitele informoval o tom, že se nový školní Pavilon začne stavět v nejbližší době (předání staveniště proběhne 6. 8. t.r.-pozn.red.). Podle jeho slov došlo v důsledku průtahů stavebního a územního řízení ze strany některých osob a spolků k navýšení ceny díla o zhruba 36 miliónů korun a město kvůli tomu podá trestní oznámení na dvě osoby. Zároveň starosta uvedl, že se město snaží navýšení ceny pokrýt z dalších dotací, o které město požádalo.  Uvedl také, že náhradní prostory pro děti, které nastoupí po prázdninách do prvních tříd, jsou zajištěné pronájmem prostor v rekonstruované budově ÚVRu
a dopravu žáků město ošetří pravděpodobně dodatkem ke stávající licenční smlouvě se společností Martin Uher.

Zástupci BDO Advisory odprezentovali strategický plán, na kterém pro město více než půl roku pracovali. Shrnuli, jakou metodu použili, výstupy, k nimž dospěli, a nabídli této i příští politické reprezentaci vize, k nimž by město v následujících deseti letech mohlo směrovat a jakými konkrétními kroky by je mohlo naplnit.  Diskuze se rozhořela poté, co Lenka Jeřábková z publika namítla, že v hotovém dokumentu postrádá konkrétní finanční krytí k navrhovaným opatřením a opoziční zastupitelky její názor podpořily.  Ukázalo se, že opozice a koalice mají diametrálně odlišný názor na to, jestli rozvojový dokument má, a jestli vůbec může, položky finančního krytí obsahovat.

Zastupitelé mimo jiné schválili návrh, který přednesla opoziční zastupitelka Magdalena Davis, aby město usilovalo o postupný výkup pozemků pod bývalou vlečkou do Kovohutí. Pověřili také radní, aby pokračovali v jednání s Kovohutěmi Holding o založení obchodní společnost s cílem likvidace staré ekologické zátěže.

V návaznosti na otevřený dopisu Jana Vávry zastupitelé uložili radním, aby hledali cestu, jak zajistit úpravu videozáznamů ze zasedání zastupitelstva, aby i v souladu s GDPR mohly být zveřejňovány na YOUTUBE tak jako uplynulé 4 roky.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
3 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
5 let před

Paní Hrdličková, vy to zas máte nějak pomotané.
Ale vysvětlovat Vám nic nebudu, předpokládám, že si umíte své chyby najít a opravit. A přitom si nastudujte strategický plán, abyste mohla kvalifikovaně o něm psát.

Pavel Jeřábek

Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
Odpovědět  Martina Hrdličková
5 let před

Děkuji.
Byl horký, ale příjemný, setkal jsem se lidmi, co připravují operu v Šárce a to je vždycky radost se potkat s lidmi, kteří žijí pro smysluplnou věc.
Jen se bojím o rodinu sršní, aby je lidi při opeře nezničili, až jim zakrouží nad hlavami.

pj

Přihlásit se