O rozpočtové filozofii

O rozpočtové filozofii

Návrh rozpočtu města na tento rok při včerejším setkání s veřejností starostka uvedla jako společnou práci členky finančního výboru a vedoucí finančního odboru města. Při jeho tvorbě vycházely ze Strategického plánu na příštích deset let
a Akčního plánu na letošek.

„Akční plán je pro nás klíčovou záležitostí. Je jakýmsi mostem mezi rozpočtem
a Strategickým plánem, který stanovuje vize rozvoje města. Akční plán představuje priority, do kterých bude město investovat v příštím roce. Bude se každoročně aktualizovat a schvalovat spolu s rozpočtem v jednotlivých položkách,“ řekla na úvod starostka Magdaléna Davis.

Návrh rozpočtu představila Lenka Jeřábková, členka finančního výboru a zmínila, že návrh  zajišťuje chod a údržbu města, městského úřadu, příspěvkových organizací i plnění závazků z úvěrů a dříve uzavřených smluv.

Návrh rozpočtu počítá se schodkem

Lenka Jeřábková nastínila, z čeho se skládají příjmy města i jeho výdaje, a uvedla, že letošní rozpočet města počítá se schodkem ve výši zhruba 87 miliónů, který je daný zejména investicí do priority města, stavby nového školního pavilonu. „Schodek je krytý úvěrem od České spořitelny, který město zajistilo, a je možné ho čerpat.  Na běžném účtu ke konci letošního roku tak město bude mít zůstatek zhruba 12 miliónů korun, z toho zhruba 5 miliónů by měla být rezerva na nečekané výdaje v souvislosti s pavilonem
a zbytek je rezerva na mandatorní výdaje města v lednu 2020,“ řekla Lenka Jeřábková.

Magdaléna Davis zmínila, že město v současné době eviduje k návrhu rozpočtu připomínku Petra Digrina ohledně zajištění provozního salda a investičních akcí. „Chci podotknout, že běžné výdaje města nepřesahují běžné příjmy. Skutečně se držíme podmínky, že provozní příjmy kryjí provozní výdaje,“ řekla k tomu Lenka Jeřábková a starostka dodala, že město uvažuje o tom, že zaměstná investičního technika, který by s danou agendou pomohl.

Veřejného projednání se zúčastnili zástupci skupiny majitelů pozemků v Rymani, kteří vznesli připomínku, že město do návrhu rozpočtu nezařadilo projekt na zasíťování jejich pozemků, ačkoli se k tomu dříve zavázalo. „Díky paní Jeřábkové se v rozpočtu podařilo najít prostředky, které nám umožní v letošním roce zajistit vodovod a kanalizaci tak, abyste mohli začít stavět, ale na komunikaci a osvětlení bude až v příštím roce,“ řekla k tomu starostka Magdaléna Davis. Z řad občanů včera zaznělo upozornění na stav povrchu ulice nad Sokolovnou a požadavek na její vyasfaltování a starostka zmínila, že to město zařadí do svého plánu oprav.

Zastupitelé budou návrh rozpočtu schvalovat oproti původnímu záměru o měsíc dříve, na svém zasedání 20. února, a to kvůli tomu, aby město mohlo ještě do konce tohoto měsíce požádat o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na hřiště u pavilonu.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
lenka.jerabkova890@gmail.com
lenka.jerabkova890@gmail.com
5 let před

Dobrý den, jenom bych chtěla doplnit, že tento návrh rozpočtu je TÝMOVÁ PRÁCE více lidí, než dvou zmiňovaných. Například s vedoucí OSMI jsem strávila mnoho hodin nad Pavilonem a celým rozpočtem. Další zaměstnanci úřadu nám poskytovali podrobnější informace a data, která jsme ověřovaly. VŠEM PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ a věřím, že mnozí pochopili, jakým obrovským přínosem může být vzájemná komunikace a spolupráce. Tento rozpočet byl výjimečný – jednalo se konstruktivně, se vzájemným respektem a s využitím odborných hledisek. Každý ze zúčastněných si odnesl své ponaučení a zkušenosti, včetně mne. Tak vypadá týmová práce. Lenka Jeřábková

Přihlásit se