Oblast Mníšecka bude v příměstské autobusové dopravě pravděpodobně obsluhovat od prosince 2024 nová společnost

Oblast Mníšecka bude v příměstské autobusové dopravě pravděpodobně obsluhovat od prosince 2024 nová společnost

Ilustrační fotto

V červenci 2022 byla vyhlášena výběrová řízení na nové autobusové dopravce, kteří budou přepravovat cestující ve Středočeském kraji a v hl. městě Praze v rámci systému Pražské integrované dopravy (PID) od 1. prosince 2024 na dobu deseti let.

Účastníci výběrového řízení pro Mníšecko
Nabídky od všech účastníků byly otevřeny počátkem listopadu 2022. V případě Mníšecka (terminologií zadavatelů označovaného jako oblast A4) přišly nabídky od čtyř dopravců:

 • ČSAD Benešov s.r.o.                     101 928 260,00 Kč*
 • MARTIN UHER, spol. s r.o.           104 469 399,97 Kč
 • ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.    105 320 168,06 Kč
 • Autobusová doprava – oblast A4 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.)    106 041 372,01 Kč

* Nabídkové ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za jeden rok plnění.
Řazeny jsou podle nejnižší nabídnuté ceny vzestupně.

Zadavatelem je současně Středočeský kraj a Hl. město Praha. V současné době jsou nabídky účastníků zadávacího řízení předmětem dalšího posouzení, a nejsou tedy ještě finálně vyhodnoceny. Nabídky bude posuzovat hodnotící komise složená ze členů jmenovaných radami samospráv obou zadavatelů. Z jednání hodnotící komise vzejdou doporučení pro rady obou zadavatelů na uzavření smluv na dobu 10 let s vybranými dodavateli.

Kvalita poskytovaných služeb společností Martin Uher
Pokud by o příštím provozovateli veřejných služeb v přepravě cestujících na příměstských autobusových linkách měla rozhodnout pouze nejnižší nabídková cena, tak by se společnost MARTIN UHER, spol. s r.o., která provozuje linky PID na Mníšecku již od roku 1996, umístila až na 2. druhém místě. Nabídla totiž cenu o 1 Kč na 1 kilometr vyšší než konkurence.
Se službami společnosti MARTIN UHER, spol. s r.o. vládne mezi cestujícími i dotčenými obcemi spokojenost. V průzkumu „Standardů kvality PID – autobusy“, který v období od 1. 7. 2022 až 30. 9. 2022 prováděli organizátoři dopravy ROPID a IDSK mezi 33 dopravci, jezdícími v Praze a středních Čechách, se umístila nejlépe právě společnost MARTIN UHER, spol. s r.o.

Obce jsou z rozhodování vyloučeny od roku 2020
Je třeba zdůraznit, že obce nemohou do výběrového řízení zasahovat, neboť byly v roce 2020 Středočeským krajem, v rámci sjednocování dopravní obslužnosti, vyřazeny z třístranné smlouvy Kraj- Dopravce-Obce. Nově tak Středočeský kraj uzavírá zvlášť smlouvu s dopravci a zvlášť s obcemi.

Město Mníšek pod Brdy tak v této záležitosti nemá žádné kompetence, nicméně vyvine, spolu s ostatními obcemi mníšeckého regionu (SOMR), maximální úsilí k tomu, aby cestujícím příměstskou autobusovou dopravou zůstaly zachovány služby v dosavadní vysoké kvalitě!

Aktivita mníšecké radnice v otázce dopravce po Novém roce
Ihned v pondělí 2. ledna 2023 se u středočeského radního pro dopravu Petra Boreckého uskutečnila pracovní schůzka zástupců mníšeckého regionu, které se za Mníšek pod Brdy zúčastnili starosta Petr Digrin a radní Michal Trkan. Ostatní obce pak zastupovali starostové z Kytína a Klínce, Miloslav Holý resp. Markéta Polívková. Přítomen byl i senátor Petr Štěpánek.

Hlavním, avšak ne jediným tématem pracovního rozhovoru bylo zmiňované výběrové řízení na nového dopravce pro autobusovou doprav PID, který bude od prosince roku 2024 zajišťovat dopravu na všech současných linkách na Mníšecku.

„Naším hlavním cílem bylo sdělit Středočeskému kraji ústy jednotlivých starostů obcí obavu, aby při vyhodnocování výsledků právě probíhající soutěže nedošlo k podcenění kontroly schopností budoucího vítěze zajistit dopravu v takové kvalitě, na jakou jsme zvyklí u společnosti Martin Uher, a kterou podmínky soutěže stanovují,“ hodnotí účel schůzky mníšecký starosta Petr Digrin a dodává: „Aby tato kontrola neproběhla pouze formálně, ale naopak, Kraj důsledně trval na doložení schopnosti vítěze, že bude v prosinci 2024 disponovat novými nízkopodlažními autobusy požadované kvality, barvy, s nerezovými madly a dostatečným počtem řidičů.
Vítěz by měl tedy splnit veškeré přísné soutěžní požadavky. Tento požadavek bude podpořen i občanskou peticí, která byla v současné době zahájena.

Prověřování kvality, dle slov středočeského radního Petra Boreckého, bude trvat minimálně do konce prvního čtvrtletí roku 2023 a teprve na tomto základě dojde k výběru vítěze soutěže. Pokud některý z dodavatelů, kteří v soutěži jsou, kritéria nesplní, bude pochopitelně vyloučen.

Další témata schůzky na Středočeském kraji
Mezi další témata schůzky patřilo odstraňování autobusových zastávek na trase mezi Mníškem pod Brdy a Prahou, o kterém bylo rozhodnuto v minulosti. Dále se na schůzce diskutovaly možnosti prodloužení stávajícího pruhu pro autobusy o nový úsek od Cukráku do Lahovic, které by bylo další logickou snahou, jak optimalizovat rychlost autobusové dopravy ve směru na Smíchovské nádraží.

Petice za udržení kvality veřejné autobusové dopravy v oblasti Mníšecko od 1. 12. 2024
Petice je k dispozici k podepsání na těchto veřejných místech v Mníšku pod Brdy:

 • Městský úřad Mníšek pod Brdy (podatelna v přízemí)
 • Městská knihovna (Komenského 413)
 • Supermarket Albert
 • Základní škola Komenského 420 (recepce)
 • Kavárna a bistro Tady & Teď (Pavilon)
 • Kavárna Malý mnich
 • Pekařství a cukrářství Jarolímek
 • Mateřská škola 9. května
 • Mateřská škola (Malé náměstí 415)
 • Pivnice Podloubí (Staré sídliště)
 • Penzion a restaurace u Kašných (Rymaně)

Zájemci ji mohou podepsat také v dalších členských obcích SOMR (Sdružení obcí mníšeckého regionu).

Petice s podpisy bude následně předložena Radě Středočeského kraje a Radě hlavního města Prahy.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
chnoupekm@seznam.cz
chnoupekm@seznam.cz
1 rok před

20 let pracuji v oblasti procurementu pro velké národní a nadnárodní společnosti. Prošel jsem si zadavateli dle zákona o zadávání veřejných zakázek, sektorovým zadavatelem i soukromými společnostmi.
Na začátku tendru by měla být jasně definována výběrová kritéria a jejich váha. Cena by měla být významným, nikoliv však jediným kritériem.
Kromě ceny si dovedu představit velmi podstatné aspekty poskytování služeb, jako je například průměrné stáří autobusů (Martin Uher alespoň dle vizuální stránky v posledních letech výrazně omladil vozový park), pokuty za pozdní vyjetí nebo nevyjetí na trasu (abychom nedopadli, jako před několika málo jety v jiném kraji, kde vítězný subjekt neměl řidiče a službu nebyl schopen vykonávat) atp.
Pokud jsou však výběrová kritéria nastavena transparentně a tak, aby maximalizovala přínos pro cestující a garantovala kvalitu a cenovou dostupnost služby, pak petice asi nic nezmůže.
Samozřejmě, podívám-li se na celou věc pohledem občana Mníšku pod Brdy, je pro mě důležité, aby služby poskytoval Martin Uher. Depo v Mníšku, díky čemuž snáze zaměstná občany z Mníšku, tito občané své peníze opět částečně v Mníšku utratí. Část daní zřejmě také do Mníšku přiteče zpět. Nehledě na to, že spousta lidí se s řidiči zná osobně a tak si v tom dnešním globalizovaném světě najdeme trochu toho svého sousedství.

Přihlásit se